Sandnes Montessoriskole:

– Over 80 prosent av skolekretsen har søkt

Over 80 prosent av skolekretsen på Sandnes fra 8.-10. klasse har søkt om opptak på montessoriskole.

Foto: Det utvidede styret i Sandnes Montessoriforening. Fra venstre: Styreleder Håkon Østgård, Styremedlem Marius Hov Lauritzen, Styremedlem Odd Martin Åsheim. Foran: nytt styremedlem Katja Poriaz-Hjertaas.  Foto: Innsendt

Hadsel

Veronica Vangen Evensen Sandnes FAU:

- Tilliten er borte

Les hele innlegget til FAU-leder Veronica Vangen Evensen.

Dette opplyser skolestyret ved Sandnes Montessoriskole i ei pressemelding i dag.

– Skolen mottok fredag 31. mars de siste søknadene for 8. – 10. klasse på Sandnes. Oppslutningen har vært akkurat som i hele vinter: fantastisk. Over 80% av skolekretsen har valgt å søke Montessori fra høsten 2017 for 8-10.klasse. Takk til alle som har sendt inn søknad eller støttet skolen på veien i vinter, skriver skolestyret i ei pressemelding.

Fungerende rådmann Tommy Løveng Hansen:

- Kan vi restarte prosessen?

Fungerende rådmann for dagen, Tommy Løveng Hansen, manet til en restart av prosessen under sitt innlegg i orienteringen om prosessen rundt Sandnes skole og flytting av elever.

Flere yngre søkere

Ifølge pressemeldingen har det også vært mange søkere for elever fra første til sjuende klasse, selv om skolen ikke vil kunne tilby skoleplasser fra høsten 2017.

– Skolen vil ta kontakt med foreldregruppen fra første til sjuende klasse når tilbudet blir etablert i fremtiden.

Skolestyret behandler søknadene i løpet av fire uker før søkerne får tilbud om skoleplass 1. mai. 2017.  Foreldrenes aksept av skoleplass må i år gjøres innen to uker. Ved behov blir det satt opp prioriterte ventelister.

Dette er plan A, B og C for Sandnes Montessoriskole:

– Vi har planene klare!

Leie skolen, leie lokale nært skolen eller leie et annet lokale i Sandnes-området. Det er planene til Sandnes Montessoriskole. I tillegg må Utdanningsdirektoratet overtales til rask behandling.

– Planene klare

Det er per i dag ikke etablert noen skole eller funnet lokaler til montessoriskole på Sandnes. Hadsel kommune har avvist søknad om at skolen kan leie lokaler på Sandnes skole fra høsten 2017.

Skolestyret har tidligere sagt at om de ikke får leie Sandnes skole, så vil de se etter andre alternativer.

Styreleder i Sandnes Montessoriskole, Håkon Østgård, sa i februar til VOL at det arbeides hardt for å få en skolealternativ på plass til høsten. Et viktig skjær i sjøen er Utdanningsdirektoratet, som må godkjenne en privatskoleetablering. Direktoratet har til nå signalisert at de først eventuelt kan gi godkjenning i februar 2018.

Østgård synes at direktoratet har gitt seg selv veldig god tid.

Han opplyser at det er satt i gang en prosess for å få et svar tidligere, og mener en oppstart til høsten fortsatt er fullt mulig.

– Finansiering, pedagogikk og elever er fullt mulig å få på plass før skoleåret begynner til høsten. Den største usikkerheten nå er Utdanningsdirektoratet, sier Østgård.

VOL har i dag forsøkt å få kontakt med Østgård for en kommentar, uten å lykkes med dette.