Tror ikke på montessorietablering

Finn Sture Hultgren var eneste Ap-politiker som gikk inn i diskusjonen om å flytte ungdomsskoleelever fra Sandnes til Stokmarknes.
Hadsel

Og han tror ikke det blir montessoriskole på Sandnes.

Bakgrunnen for debatten var interpellasjonen fra Anders Samuelsen (Frp) som kritiserte blant annet det han mener er manglende synlig politisk ledelse i skolesaken, og etterspurte hva som kan gjøres politisk for å gjennopprette tilliten til Sandnes.

På vegne av partiet sitt bad han om en utsettelse av flyttinga i et år.

Kritikken haglet

Ordfører  Siv Aasvik hadde frafall fra kommunestyremøtet grunnet sykdom, og det var fungerende ordfører Kurt Jenssen (Sp) som i all hovedsak måtte svare på den massive kritikken mot Ap, SV og Sp fra en samlet opposisjon.

Jenssen påpekte at det ordfører ikke kan gå direkte inn i prosesser, men skal først og fremst gi sine styringssignaler inn i folkevalgte organer.

- Vi har gjort et politisk vedtak. Det er gjort etter lover og regler, og det er administrasjonen som skal følge det opp. Skal vi gå inn i en slik prosesse politisk får vi en vanskelig situasjon.

Han var til dels enig med Samuelsen i at omdømmet til Hadsel har fått en ripe.

- Det er ikke positivt for Hadsel at det er så mye støy i media. Jeg vil oppfordre alle folkevalgte og andre involverte i å holde fokus på å få en god dialog.

Han undertreket at han hadde et sterkt ønske om å få et godt forhold til innbyggerne på Sandnes.

Kristiserte politisk ledelse, ikke rådmann

Samuelsen tok ordet igjen og presiserte at han ikke var kritisk til administrasjonen og rådmannen, som gjør det de har fått beskjed om med de verktøy de har til rådighet,  men til posisjsonens tildeværelse i debatten.

- Man har satt punktum ved vedtaket og sagt lykke til på reisen. Det går dårlig. Det krever mer engasjement fra de som har ansvar.

Andre var enda skarpere i kritikken.

- Hadsel Arbeiderparti har i alle saker stemt mot skolestrukturen. Det å tie er en taktikk jeg er godt kjent med. Det er en taktikk som  ofte brukt. Denne gangen tror jeg ikke å tie er den beste taktikken, sa hun.

- Den tilliten som etterspøres er tillit til politisk ledelse. Jeg har full tillit til administrasjonen.

Geir Jørgensen i Rødt sa at han var forundret over at begreper som "støy i media" blir brukt, og argumenterte for å sette prosessen på pause i et år.

- Hadsel kommune er uten tillit som skoledriver i en hel skolekrets.

- Alle vi andre er uenige

Ivar Fredriksen og Høyre ønsker som kjent en felles ungdomsskole,  og ønsker en utsettelse på sandnesprosessen mens man ser grundigere på hele skolestrukturen.

Han oppfordret posisjonen til å ta et skritt tilbake.

- Vedtaket ble gjort i desember av tre partier. Alle vi andre er uenige. Det er de tre partiene som ene og alene som kan sette seg ned rundt bordet og vurdere hva som er klokt. Det er ingen skam å snu.

- Ta ansvar

Jan Steffensen i Melbu og omegn samarbeidsliste kritiserte også posisjonspartien for at de ikke har stått i debatten.

- Det er viktig at vi tar ansvaret for de valgene vi har tatt, at man ikke stikker seg bort, men er med i debatten.

Han var bekymret for elevene på Sandnes, som først flyttes til Stokmarknes, og året etter kan komme til å flyttes tilbake til montessori.

- Det vil være en uholdbar situasjon.

Underkommuniserte kutt på andre skoler

Finn Sture Hultgren var eneste fra posisjonen, unntatt ordfører Jenssen, som tok ordet i det lange ordskiftet.

- Jeg lurer på hvor mange omkamper man skal ha, sa han blant annet.

Han understreket at han står fast på at vedtaket elevflytting både er rett vedtakt, og et formelt rett vedtakt.

- Skolebruksplanen er med på å skape bærekraftig økonomi i kommunen, sa han.

Hultgren trakk frem at han er politiker for hele Hadsel, og at det også foregår tunge nedskjæringer blant annet på Melbu.

- Det er underkommunisert i enhver debatt.

Få negative konsekvenser

Videre mener han at flyttinga av elever fra Sandnes er det kuttet  som har minst negative konsekvenser.

- At elever må sitte 10-11 minutter lenger i en oppvarma buss er den negative konsekvensen, sa han.

Tror ikke det blir montessori

Han viste til at Stokmarknes skole har gode resultater, og er klar til å ta imot elevene.

- Det jeg tror har skapt problemet og skapt den uroen, er at foreldene føler et prestisjenederlag i at de ikke klarte hindre skolebruksplanen. Men skolebruksplanen er der.

Når det gjelder Montessori-etableringen sa han at Ap ikke har noen plan for å stanse skolen, men at han for sin egen del ikke har tro på at den kommer på plass.

Sendes til neste møte

Anders Samuelsen reagerte på at interpellasjonen ble oppfattet som omkamp.

- Interpellasjonen handler om fravær av politisk ledelse. Den handler om at vi er havnet i et uføre som vi kanskje ennå kan snu om på.

Siden interpellasjonens konkrete forslag - en utsettelse - har øknomiske konsekvenser skal den først tas opp til realitetsbehandling på neste møte i kommunestyret.


Sandnes skole

Krever utsatt elevflytting

Frp utfordrer Ap, SV og Sp i skolesaken i Hadsel.