Inviterer til påskefrokost

Førstkommende onsdag inviterer Frivilligsentralen og Røde Kors til påskefrokost på samfunnshuset.
Hadsel

Frivilligsentralen og Røde Kors har fått midler fra integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til sine prosjekter.

- Rive ned murer

Han sier hovedhensikten med prosjektet er å lage aktiviteter som legger til rette for integrering og flerkulturell forståelse.

Førstkommende onsdag inviterer de til påskefrokost. Tanken er at både norske og utenlandske besøkende skal lage frokosten sammen og spise den etterpå.

– Vi skal prøve å gjenskape noe av vennskapsfrokosten vi hadde i fjor og julefeiringen. Den har vi fått utrolig gode tilbakemeldinger på. Det å samle folk som ikke kjenner hverandre på tvers av kulturer, river ned en del murer. Jeg har lært at man kan ikke være redd for en part man har drukket te sammen med.

Mat, informasjon og friluftsliv

Prosjektet består av tre deler. Den ene er matkultur. Den andre er å gi informasjon til beboere på bankplassen om holdninger, forventninger og søknadsprosesser. I den tredje skal Røde Kors lære bort førstehjelp og friluftsliv. Nytt av året er en håndverkskafe for kvinnelige beboere.