1,4 millioner til folkehelsetiltak

Nordland fylkeskommune har delt ut 1,4 millioner kroner til formålet. Kun 26.500 av pengene går til Vesterålen.

Folkehelse Her er et bilde fra en tur arrangert av Vesterålen Turlag.   Foto: Vesterålen Turlag

Hadsel

Fylkeskommunen har delt ut penger til en stor bredde av tiltak.

- Nordland har et mangfold av frivillige lag og foreninger som yter viktige samfunnsbidrag, ikke minst i det lokale folkehelsearbeidet. Det blir gjort en kjempejobb med de midlene som gis i tilskudd så dette er et samarbeid som fungerer veldig bra, sier fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF).

Hun peker på at fylkeskommunen spesielt ønsker å støtte tiltak som fremmer trivsel og psykisk helse, i tillegg til å redusere sosiale ulikheter.

Salten er regionen som får mest tilskudd, 449.500 kroner. Deretter kommer Ofoten som får 147.000 kroner. Helgeland får 134.000 kroner Vesterålen 26.500 og Lofoten 16.000 kroner.

Vesterålen har sendt inn tre søknader, hvor en er innvilget helt eller delvis søknadssummen. 

Fylkesdekkende tilskudd er på 650.000 kroner.

Tilsammen kom det inn 59 søknader, hvor 36 fikk innvilget helt eller delvis søknadssummen.