- På kollisjonskurs

Sandnes Montessoriskole mener Hadsel motarbeider befolkningen, og beskylder administrasjonen for maktbruk.

Foto: Det utvidede styret i Sandnes Montessoriforening. Fra venstre: Styreleder Håkon Østgård, Styremedlem Marius Hov Lauritzen, Styremedlem Odd Martin Åsheim. Foran: nytt styremedlem Katja Poriaz-Hjertaas.  Foto: Innsendt

Hadsel

Sandnes Montessoriskole har klaget inn avslaget på leie av lokaler i det offentlige skolebygget på Søndre Langøya.

Avslaget er sendt kommunen, og stilet til kommunestyret.

Mener avslaget inneholder feil og mangler

Avslagsbrevet fra Hadsel kommune var på flere sider, og klagen er også lang, og inneholder en rekke punkter.

Sandnes Montessoriskole mener blant annet at kommunens beregninger innenholder feil og mangler, og at kommunen utelater momenter for å få et positivt regnestykke for kommunen selv.

Kommunen hadde i sitt avslag konkludert med at kommunen vil tape rundt 3,3 millioner i året på etableringen av en friskole.

"Dyrker egne øknomiske interesser"

- Behovet for leie oppstår etter at Friskolen har fått statlig finansiert godkjenning og begrunnelsen mister ikke bare sin gyldighet, men grenser til maktbruk i stedet for offentlig forvaltning, heter det blant annet fra Sandnes Montessoriskole.

- Administrasjonen blander årsak og virkning i et forsøk på å dyrke egne økonomiske interesser på bekostning av innbyggernes egenfinansierte initiativ, som alternativ til det kommunen har lagt ned.

"Påtar seg urettmessig eiendomsrett"

Styret i montessoriskolen, ved styreleder Håkon Østgård,  mener også at beregningene er sterkt konkurransevridende i kommunens favør, og "ensidig argumentert for et proteksjonistisk standpunkt, helt uverdig kommunal forvaltningsskikk".

Sandnes Montessoriskole mener kommunen "påtar seg en urettmessig eiendomsrett til statsinntekter for barn i kommunen og offentlige fellesverdier på en måte som er på kollisjonskurs med tjenesterollen kommunen har til innbyggerne"

"Konstruerte begrunnelser"

I sum mener friskoleinitativet at den samlede argumentasjon i avslaget er basert på konstruerte begrunnelser, feil grunnlag og bygd opp med det formål å beskytte Hadsel kommunes økonomiske særinteresser, fremfor å yte tjenester til innbyggerne.

-  Avslaget påklages til kommunestyret for å godkjenne søknad og åpne for samtaler om hvordan økonomiske interesser kan ivaretas for begge parter.

Østgård forteller at vedtaket er av stor prinsipiell betydning og saken følges også utenfor Hadsel.

- En behandling med styringssignaler fra kommunestyret er således helt nødvendig.

Ønsker ikke kommentere

Rådmann i Hadsel Ola Morten Teigen sier til VOL at han har mottatt brevet, men at han ikke ønsker å kommentere innholdet før han har lest det grundigere.
Rådmann Ola Morten Teigen:

Avslår søknad om utleie av Sandnes skole

Rådmann Ola Morten Teigen avslår søknaden fra Sandnes Montessoriskole om å få leie rom som blir ledig når klasser flyttes fra Sandnes til Stokmarknes.

 

Klager på avslaget

Sandnes Montessoriskole kommer til å klage på at de fikk avslag på å leie lokaler i skolebygget på Sandnes.Åpent brev til Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik:

– Hva vil du gjøre for en vinn-vinn-situasjon?Tror ikke på montessorietablering

Finn Sture Hultgren var eneste Ap-politiker som gikk inn i diskusjonen om å flytte ungdomsskoleelever fra Sandnes til Stokmarknes.Skolene i Hadsel:

– Bruker 20.000 mer per elev

Hadsel kommune bruker 20.000 kroner mer per elev i grunnskolen enn de kommunene Hadsel sammenligner seg med.Styreleder Håkon Østgård:

– Jeg er ikke overrasket

Styreleder Håkon Østgård i Sandnes Montessoriskole er ikke overrasket over at rådmannen avslo søknaden om å leie skolen.