Tragedien på Flatset

I debatten om minnebautaen ved Hadsel kirke, ble de tyske soldatenes tragiske skjebne i mai 1945 også nevnt. Her er historien.

Minnesmerke: Minnesmerke står fortsatt på Tajorda. Soldatene er trolig flyttet til Botn.  

Hadsel

I kommunestyremøtet i Hadsel før påske, diskuterte politikerne hvorvidt minnesmerket over falne og veteranen skulle flyttes til parken utenfor rådhuset.