- Nye muligheter for det lokale næringslivet:

Markerte åpningen av ny containerterminal på Stokmarknes

Fredag markerte Skretting, Kr Transport og Kuehne Nagel at de starter opp med et nytt tilbud i forbindelse ed at Skretting legger om transporten av sine varer til og fra Stokmarknes.

- Dette gir nye muligheter for næringslivet

Ansatte og ledelse ved KR Transport, Kuehne Nagel og Skretting under markeringen av åpningen av det nye tilbudet.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Denne krana kan stable fem containere oppå hverandre.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

45-fots containere i havna.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Hadsel

- Vi starter nå opp en containerterminal på Stokmarknes.  Det vil være anløp annenhver uke og da vil det komme containere som import og transport til og fra Stokmarknes. Dette åpner mange muligheter for det lokale næringslivet, sier Lisa Bekkedahl i Kuehne Nagel.

Tidligere har selskapet hatt Salten som nærmeste havn, men som et ledd i at Skretting legger om sin måte å frakte varer på, vil nå altså Vesterålen få et nytt tilbud om transport sjøveien.

- Det å frakte varer sjøveien er jo noe som gir et langt mer grønt fraktsystem. Det er mer miljøvennlig rett og slett. Det at det ikke finnes et slikt tilbud her fra før av håper vi kan gagne det lokale næringslivet, fortsetter hun.

Investeringer

Kr Transport vil ta seg av terminalen og frakten på Stokmarknes. De har ansvar for lossing av båt, terminaldrift i Stokmarknes Havn og utkjøring av alt av containere til og fra Skretting.

For å få dette til har de blant annet fått ei kran som kan stable containere fem i høyden samt en lastebil som gir nye muligheter.

- Det har en sidelaster med to kraner i hver ende for å løfte de største containerne på 45 fot. Det gir en unik mulighet til å få inn og ut varer. En kan sette containeren ned på bakken og kjøre inn personbiler, trucker og alt annet på en enkel og ergonomisk måte, sier daglig leder i Kr Transport, Jonas Sørensen.

- Ruster for fremtida

Tilbudet kommer ettersom Skretting legger om sin måte å frakte varer på. Tidligere hadde de båter som la til kai på Skretting. Nå vil alt hendles av Kr Transport fra Stokmarknes havn.

- Vi må rigge oss for fremtida og håndtere mengder med råvarer på en enklere og mer effektiv måte. Da er containere fremtida, sier Eli Nordeng i Skretting.

- Tidligere håndterte vi sekk for sekk og noe i bil og mest i båt. Dette var plasskrevende og det tok tid. Før måtte vi ha store lager - nå skal vi ha lager i havna og så henter vi inn varer når vi trenger de. Så dette er en mer fremtidsrettet måte å jobbe på, sier hun.

Ruta hadde et prøveanløp for to uker siden. Første ordinære anløp skjer lørdag ettermiddag.