– Det var et trasig uhell

En pasient ved et sykehjem i Hadsel pådro seg brannskader i forbindelse med dusjing.

Helse- og omsorgssjef i Hadsel, Marion Celius. 

Hadsel

– Det er riktig at det forekom en svært beklagelig hendelse for noen uker siden, der en beboer ved en sykehjemsavdeling fikk en brannskade på grunn av at hun fikk varmt vann på seg, sier Helse- og omsorgssjef i Hadsel kommune, Marion Celius.