Offensiv Sandberg i strupen på motstanderne:

Teppebombet motstand med egne fakta

Fiskeriminister Per Sandberg brukte angrep som beste forsvar under folkemøtet på Melbu onsdag kveld.
Hadsel

Over fire hundre mennesker var stappet inn i aulaen på Melbu skole for møtet med Fiskeriminister Per Sandberg onsdag kveld.

Møtet starter med appeller fra flere av Melbus lokalbefolkning. Toni Gjessing fikk rungende applaus da han sa.

– Dere politikere ser ikke verdien av lokalt eierskap og å opprettholde verdiene langs kysten. Ikke alltid tro at dere vet best, vær ydmyk og lytt til de som jobber i næringa i det daglige

Hadselordfører Siv Dagny Aasvik var stolt.

– Det er fantastisk å se det oppmøtet som er her i dag. Jeg er stolt av dere, startet hun sin appell med før hun fortsatte.

– Utgangspunktet til Arbeiderpartiet, er at fiske tilhører fellesskapet. Over 70 prosent av spurte i en nylig undersøkelse sier at trålerne må pålegges å levere til landanleggene. Over 72 prosent av Frp sine velgere er enig i dette. Vi opplever at Sandberg setter pliktsystemet på hodet.

Sandberg om hva han tror om fiskeri-fremtida på Melbu:

– Endring ikke nødvendigvis kroken på døra

Fiskeriminister Per Sandberg mener en endring i aktivitetsplikten ikke betyr kroken på døra for fiskeindustrien på Melbu.

Rett i angrep

Så var det Sandberg sin tur.

– Jeg opplever ikke at det er noe kystopprør, åpnet han med og fikk buing fra salen.

– Det er ikke det. Det er noen som er uenig, men det er også helt vanlig. Og det er det vakre med demokratiet. Det jeg skal vise dere i dag, er at jeg har rett i det jeg foreslår gjennom fakta.

Sandberg gikk så i gang med dagens mantra, nemlig at politikere og andre blandet forskjellige deler av fiskeri og plikt sammen.

– Det vi vil gjøre noe med er ikke Havfisk sin plikt til å levere råstoff til fabrikken. Det vi vil gjøre noe med er aktivitetsplikten. Den må vi gjøre noe med for å få lønnsomhet i næringa.

– Aktivitetsplikten er der for å holde aktiviteten i gang. Selv om vi fjerner aktivitetsplikten så må havfisk gjennom eierforskriften drive fem anlegg. Om de ikke gjør det, mister de kvotene sine.

Videre gikk han inn på at han tre ganger det siste året har blitt beskyldt for å rasere fiskerinæringa i Nord-Norge.

– Det var med 12. mai instruksen i fjor, med fylkesbindingen i nord og sjømatindustrimeldingen. Resultatet der ble veldig bra. Jeg registrerer at mange mener jeg raserer fiskerinæringa i nord igjen nå, men det gjør vi ikke. Vi må gjennom ei nødvendig omstilling for å få lønnsomhet.

Se Sandbergs møte med folket i opptak

Onsdag ettermiddag klokken 18:30 møtte fiskeriminister Per Sandberg til folkemøte på Melbu om pliktforslag. Se video i opptak her.

– Seigpining

Sandberg påsto i sitt innlegg at pliktene vil forsvinne uansett.

– Uavhengig av hva politikerne sier i dag så vil de bli fjernet. Poenget med å ikke ta en beslutning er en seigpining av Melbu. Det er ikke noe bra å leve i usikkerhet over noe som vil bli fjernet uansett. Dette forslaget er ikke mitt, men et ekspertutvalg sitt. De har også påpekt at de avgjørelsene som er tatt av tidligere regjeringer har vært katastrofale, og det er det vi prøver å rette opp i nå.

Slag til høsten

Sandberg var klar på at han mente at politikere og motstandere blandet to kamper og at den virkelige kampen står til høsten.

– Da skal vi snakke om kvotesystemet og hvem som skal eie fisken. Da kommer jeg gjerne hit på et nytt folkemøte sa han og gikk kort inn på hva han mener er feil med dagens kvotesystem.

Han påsto fra podiet at han ser for seg ei løsning hvor kommunene eier kvoter.

– Jeg er villig til å endre deltakerloven slik at kommuner kan kjøpe og leie ut til fartøy eller at industrianlegg kan leie og så leie ut til fartøy. Det er det ikke noen andre som tør å snakke om en gang. Det som er faktum er at kvotesystemet og aktivitetsplikten er gammeldags og utdatert og må gjøres noe med. Det er jeg villig til og da tør jeg å stå her og få kjeft. For det er det vakre med demokrati, at dere får si deres mening, sa han og la til.

– Arbeiderpartiet vil ikke si sin mening. De vil utsette. Da lurer de folket i nord. En må si hva en ønsker seg. Jeg er ikke redd for å vise kortene og stå for det jeg mener er rett. Jeg presenterer fakta og jeg foreslår det jeg mener er rett for Nord-Norge, sa han før det gikk over til åpne spørsmål fra salen.