I havn med omorganisering i Trollfjord

Trollfjord Kraft AS har i en lengre periode arbeidet med omorganisering av konsernet. Med ny organisering er det etablert nye selskaper som fortsetter å ivareta de forskjellige virksomhetsområdene til «gamle» Trollfjord Kraft AS, et selskap som fra og med midten av mars 2017 er historie.

Gamledelen ser fasademessig lik ut, men inni er alt renovert og sydd sammen med den nye fløyen.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Hadsel

Formålet med prosessen har vært å strukturere seg i henhold til Stortingets vedtak om endring i energiloven fra 17. mars 2016. Med lovvedtaket vil det i fremtiden for energiforetak være krav om at selskaper som driver med nettvirksomhet og annen virksomhet har et selskapsmessig og funksjonelt skille. Enkelt forklart vil det si at nettvirksomheten i konsernet må skilles ut i et eget selskap.

– Loven vil tre i kraft 1. januar 2021, men vi ser det som en stor fordel å være i forkant av ikrafttredelsen da slike prosesser er svært omfattende og beslaglegger mye tid og ressurser, heter det i ei pressemelding fra Trollfjord.

Bli med inn i nybygget til Trollfjord Kraft

Trollfjord Kraft brukte omlag 32 millioner kroner på å bygge nytt og renovere bygget sitt på Stokmarknes. Resultatet er de strålende fornøyde med.

– Ingen endringer i personalet

Styreleder Roger Mosand sier til VOL at endringene ikke fører til noen personellendringer.

– Det har ingen innvirkning på ansatte. Dette er en ren selskapsstrukturendring i henhold til nye forskrifter som gjør at vi må skille ut kraft, nett og produksjon i egne selskaper. Dette blir hovedsakelig en intern omstokking av personell.

Det blir derfor ikke flere ansatte, men siden de nye selskapene trenger egne styrer, blir det flere styremedlemmer.

– Men dette må koste?

– Det har økonomiske konsekvenser, helt klart. Bare prosessen å foreta seg alle endringene med registreringer koster. Så totalt sett er det en ganske stor kostnad, sier Mosand.

Trollfjord ganger tre

Resultatet er at selskapet går fra å ha vært organisert i to selskaper med Trollfjord Kraft AS og Trollfjord Bredbånd AS til nå å være organisert i fire selskaper. Nyetablerte selskaper i konsernet er Trollfjord AS, Trollfjord Nett AS og nye Trollfjord Kraft AS. Trollfjord AS, som eies av Hadsel Kommune, er morselskap og ivaretar blant annet konsernets økonomi-, lønns- og HMS-funksjon.

Trollfjord Nett AS er det selskapet som imøtekommer lovendringene om et selskapsmessig og funksjonelt skille og vil drive med nettvirksomheten. Virksomheten er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og fastsetter årlige rammevilkår for bransjen. Trollfjord Kraft AS (nye) vil drive med produksjon og omsetning av strøm og har fått samme navnet som det «gamle» selskapet. Trollfjord Bredbånd er det eneste selskapet i konsernet som ikke er nystiftet, men har i omorganiseringen overtatt i alt ni ansatte fra «gamle» Trollfjord Kraft, herunder bl.a. ansatte som ivaretar konsernets kunder, fakturering og markedsføringsaktiviteter.

Vil gi økt nettleie:

Nye målere for  78 millioner kroner

I mars starter monteringen av drøye 21.000 nye strømmålere i Vesterålen til en kostnad på 78 millioner kroner. Regningen får kundene i form av økt nettleie.

Larsen øverste sjef

Barry E. Larsen fortsetter som konsernets øverste leder og vil også lede Trollfjord Nett AS. Økonomisjef i konsernet, Bård Larsen, er tilsatt som daglig leder i det nye Trollfjord Kraft AS. For Trollfjord Bredbånd AS fortsetter Arild Fredriksen som direktør.