- Alle kan bidra

Innbyggerne i Solbakken boligfelt er blant de mange som har tatt et tak for å rydde strendene i år.
Hadsel

Plast, dekk, bensinkanner og tau. Det var noe av det som dukket opp  under årets rydding. 

– I fjor fant vi dobbelt så mye søppel, sier Lena Arntzen, som sammen med samboer Tommy Torp blant annet har ryddet ved Hadselbrua.

Torp fikk seg en vekker av å se medieoppslag av hvalen som hadde 30 poser i magen.

– Folk må skjerpe seg og hive søppelet der det skal, sier han. 

Hadsel har vært best

Strandryddeaksjonen arrangeres i mai og juni. De tre siste årene har Hadsel vært regionens beste strandrydde-kommune.

Reno-Vest tar imot strandavfall dersom du fyller ut strandryddeskjema og leverer det sammen med avfallet på gjenvinningsstasjonen.

I Hadsel er det Stokmarknes Vel som tar seg av det administrative, og deler ut poser til de som måtte være interessert i å delta.