Trenger støtte fra lokalt næringsliv:

Medieelever dekker veldedighetsritt Oslo-Paris

Fire ungdommer fra medielinja ved Hadsel videregående skole skal 8. juli være med å dokumentere Team Rynkeby Nord-Norge sin tur fra Oslo til Paris. Nå trenger de støtte.

Ungdommer skal dekke Team Rynkeby

Brynjar Evensen, Roger Hamansen og Sunniva Skarsvåg skal sammen med Hanna Suni, som ikke var tilstede, dekke Team Rynkeby Nord-Norges ferd i løpet Team Rynkeby i juli.   Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Hadsel

Team Rynkeby er et veldedig sykkelritt som hver sommer går fra Oslo til Paris. Inntektene fra løpet går uavkortet til barnekreftforeningen. Fra Norge er det fem lag med, hvorav ett av disse er Team Nord-Norge.

Trenger støtte

Brynjar Evensen, Roger Hamansen og Sunniva Skarsvåg, som går andre året på medielinja ved Hadsel videregående skole samt Hanna Suni som ble uteksaminert i fjor, skal etter planen bli med å dokumentere det nordnorske lagets ferd gjennom Europa. Men for å få til det trenger de støtte.

– Vi har søkt kommuner og fylkeskommunen om støtte til nå og fått en god del, men vi mangler fortsatt noe og kommer til å jobbe på fremover for å få inn det vi trenger, sier Sunniva Skarsvåg.

Totalt trenger de 60.000 kroner og alt av pengene vil gå til å dekke reiseutgifter til ungdommene. For løpet er ikke noe noen skal tjene penger på. Her går alt til veldedighet.

– Inspirerende

Brynjar Evensen var med på samme jobb i fjor. Det ga mersmak.

– Det var veldig lærerikt og inspirerende å være med på. Derfor ser jeg frem til å være med i år, sier han.

Jobben til ungdommene går ut på å dokumenter ferden til Team Nord-Norge og presentere dette i bilde- og videoform på Team Rynkeby Nord-Norge sine facebooksider.

I 2015 ble det samlet inn over 60 millioner kroner til inntekt for barnekreftforeninger i Norge og andre land.

Dette er Team Rynkeby

Team Rynkeby er et nordisk veldedighetsprosjekt som drives av Team Rynkeby-fondet.

Team Rynkeby-fondet består av et styre med fem medlemmer: Jørgen Dirksen, adm. direktør i Rynkeby Foods A/S (styreleder), Allan Agerholm, CHO i BC Hospitality Group, Jørn Falk, marketingdirektør i Rynkeby Foods A/S, Lars Simper, adm. direktør i Nellemann Leasing og Jan Pedersen, økonomidirektør i Rynkeby Foods A/S.

Team Rynkeby ledes av direktøren for Team Rynkeby-fondet, som samtidig fungerer som Country Manager for Danmark. Sverige, Finland, Norge, Færøyene og Island har også hver sin Country Manager. Det er gjerne Country Manager i hvert enkelt land som har den løpende kontakten med styringsgruppene og deltakerne.

Team Rynkeby-fondet består desuden af en Accounting Manager, som er ansvarlig for prosjektets økonomi, en Accounting Assistant, som varetager fakturering af sponsorer og så videre samt en Communications Manager, som er ansvarlig for kommunikasjonen på tvers av alle landene.

Hvert lag ledes av en Team Manager (lagkaptein) sammen med en Steering Committee (styringsgruppe) bestående av en rekke deltakere med ulik kompetanse. Hvert lag har dessuten flere nøkkelpersoner med ansvar for blant annet økonomi, sponsorer, PR og service – disse personene kan utgjøre lagets Steering Commitee (men ikke nødvendigvis).

Kilde: Team-Rynkeby.no