Hurtigrutens Hus vil ha tilbake tilskuddet:

– Helt nødvendig for å få det til å gå rundt

Foran torsdagens formannskap i Hadsel, foreslår administrasjonen å gi tilbake 1. million i tilskudd til Hurtigrutens Hus.
Hadsel

Hurtigrutens Hus gjør opp status:

Pluss og minus

Flere besøkende, positivt driftsresultat og nye underskudd i 2016.

Regnskapet for Hurtigrutens Hus Hadsel KF er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 4,902 millioner kroner og et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kroner 2,493 millioner.

I fjor kuttet Hadsel kommune i leieinntektene til Hurtigrutens Hus med 1,6 millioner kroner.