Professor Nils Årsæther (Universitetet i Tromsø):

– Melbu et bevis på at det går an å snu ei negativ utvikling

Professor Nils Årsæther uttalte i sitt innlegg at Melbu er et bevis på at lokalt engasjement er det som må til å snu ei negativ samfunnsutvikling.

Professor Nils Årsæther.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Hadsel

Årsæther talte under Melbukonferansen under Sommer-Melbu.  Her snakket han om samfunnsutviklingen i Nord-Norge etter krigen. Her kom Melbu frem som et eksempel på hvor viktig lokaldemokrati og engasjement er.