Frank Bakke Jensen under Melbukonferansen:

– Norge er i stand å forsvare oss selv

EU/EØS-minister Frank Bakke-Jensen mener Norge er i stand til å forsvare seg selv.
Hadsel

Professor Nils Årsæther (Universitetet i Tromsø):

– Melbu et bevis på at det går an å snu ei negativ utvikling

Professor Nils Årsæther uttalte i sitt innlegg at Melbu er et bevis på at lokalt engasjement er det som må til å snu ei negativ samfunnsutvikling.

– Når basen på Evenes er etablert med antiluftskyts, forsvarer vi basen slik at vi kan ta imot hjelp. Øvelser i den siste tida har vist at vi kan ta imot hjelp utenfra raskt. Derfor tror jeg at vi er i stand til å forsvare oss selv, med hjelp i fremtida.

Uttalelsen kom på spørsmål fra Arne O. Holm som ledet Melbukonferansen på Melbu tirsdag. Bakke-Jensen var første taler ut. Han fortalte i sitt innlegg om nordområdesatsingen. Etter innlegget intervjuet Holm, som jobber i Nordområdesenteret og er redaktør i High North News, Bakke-Jensen og da kom Forsvaret opp.

Her fikk han også spørsmål om Norge noen gang ville få en Forsvarssjef som mente Forsvaret i Norge var godt nok.

– Det tror jeg ikke vil skje. Det er hans jobb å aldri bli fornøyd. En Forsvarsminister derimot, tror jeg vil kunne bli fornøyd innen kort tid.

– Lekker mest

Forsvarssjefen har i et lekket dokument til Klassekampen sagt at Norge ikke er i stand til å forsvare seg selv. Til det kom Bakke-Jensen med et utspill om lekkasjer i Forsvaret.

– Forsvaret er den institusjonen som signerer flest taushetspliktdokumenter, men også den institusjonen som har flest lekkasjer. Fagmilitært Råd har for eksempel lekket i sin helhet fem måneder før den offentliggjøres.

Bakke-Jensen fikk spørsmål om Norge hadde vært naive i sin forsvarspolitikk.

– Utenrikspolitisk ja. Det gjelder forsåvidt ikke bare oss. Alle har vært det. Vi trodde liberaliseringen av Europa skulle skje raskere. Det har det ikke og verden har endret seg på få år. Vi har en forretningsmann i det Hvite hus, et Kina som opptrer på en annen måte og Putin som er uforutsigbar. Det tror jeg vil samle Europa og gjøre EU og EØS sterkere i årene som kommer.

– Må øke kunnskapen

I sitt innlegg presenterte Bakke Jensen Regjeringens Nordområdemelding.

– 66 prosent av eksportverdien i Nord-Norge kommer fra Nordland. Derfor må vi gjøre noen grep. Grepene vi gjør skal være forankret i de som bor her. Det er viktig. For mulighetene er mange, sa Bakke-Jensen.

Han fortalte at det å ruste opp landsdelen og gjøre den klar til å ta utfordringene som kommer blir viktig.

– Omstilling er noe vi jobber med daglig sammen med de andre landene i Norden. I nord så vil det forekomme en enorm utvikling de neste åra. Vi må ruste landsdelen til å utnytte de mulighetene.

Lærerløft

Han dro så frem Hammerfest og oljeuviklingen der.

– Der sa vi at de i Hammerfest skulle få oppgavene som kom. Det reagerte de på i Alta. De utdannet seg og tilegnet seg kunnskap og tok de fleste jobbene. Bedriftene i Alta som fikk oppdragene er i dag de som tar de største jobbene i Troms og Finnmark.

– Derfor mener jeg at lærerløft er viktig. Vi må øke kunnskapen og få en bedre utdanning. Først må vi få de på skolen. De har vi klart gjennom fraværsgrensen. Nå går de på skolen, så må vi få de gode lærerne inn i klasserommet for å motivere de til å ta høyere utdanning. For ved å øke kunnskapen og kompetansen kan neste generasjon være i stand til å ta landsdelen videre.