Tryggere for de yngste

Hadsel kommune har søkt om trafikksikkerhetsmidler for å utbedre veier til skoler og idrettsanlegg.
Hadsel

Hadsel har søkt om trafikksikkerhetsmidler for 2018, og i år er det området mellom fylkesveien og Melbu skole som er løftet frem på topp.

Melbu: Fjellveien, Skolegata og Skogveien

Selve krysset Fjellveien, Skolegata og Skogveien planlegges utbedret, samtidig som kommunen ønsker å forlenge fortauet langs Fjellveien opp mot Skolegata.

Fjellveien er tilfartsåren for både kjørende og gående som skal til  den videregående skolen, barne- og ungdomsskolen, samfunnshuset, NAF øvingsbane og andre bygg.

I tillegg leder Fjellveien inn til flere boligfelter.

Dette prosjektet ligger på førsteplass både på søknaden om tiltak i kategorien gang- og sykkelvei/fortau, og kategorien trafikkfarlige kryss.

Melbu: Villaveien

På andreplass på søknaden om gang- og sykkelveier, ligger Villaveien fra Coldevinsgate til Brekka.

Her er ønsket å få bygd et fortau, samt gang- og sykkelvei, fra fylkesveien (Coldevinsgate) langs Villaveien opp til Vesterålshallen.

Også her ferdes det mange barn og unge.

Stokmarknes: Hauanveien-Skarveien

Det andre krysset kommunen ønsker å gjøre noe med, er krysset Hauanveien-Skarveien på Stokmarknes.

Dette er et forvirrende kryss som i praksis har to avkjøringer, skilt av med noe som kan oppfattes som en rundkjøring.