Rådmannen med budsjettkontroll:

– Vi er på en knivsegg, men ROBEK-spøkelset er borte

Budsjettkontrollen i Hadsel per 4. juli viser et merforbruk. Rådmann Ola Morten Teigen mener likevel kommunen styrer mot å nå budsjettet.
Hadsel

Dette kommer fram i budsjettkontrollen i Hadsel  som torsdag ble lagt frem i formannskapet.

Rask bosetting

Det viser seg at det er brukt 500.000 for mye i flyktningtjenesten. Dette er, ifølge rådmannen, en følge av raskere bosetting enn planlagt.

Det er også en såkalt reserve på 1,5 millioner kroner på lønnsavsetninger. Av de større avvikene finner vi et merforbruk på 1 million kroner i oppvekstsektoren. I tillegg er det en merkostnad på 1,6 millioner kroner i helsesektoren og 1,9 millioner kroner i merutgifter på utbytte og renteutgifter.

Minus dekkes av pluss

Totalt sett utgjør disse negative avvikene 5,2 millioner kroner som forventes å dekkes inn av positive avvik på totalt 5,2 millioner kroner.

Rådmannen opprettholder på bakgrunn av dette en prognose med balanse i regnskapet for 2017 mot budsjettet som er satt for kommunen.

Under møter sa rådmann Ola Morten Teigen at man nå begynner å se resultatet av langsiktig arbeid.

– Vi har de siste årene balansert på en knivsegg. Vi har gjort tiltak som gjør at selv om vi fortsatt gjør det, så henger ikke spøkelset med robek over oss. Målet er at vi med langsiktig jobbing skal kunne komme dit vi vil innen 2021.

I det legger han følgende.

– Vi må komme dit at vi kan opparbeide oss en buffer som gjør oss mindre sårbare for uforutsette hendelser. Vi må også få gjort det slik at vi bruker et overskudd til investering. Da kan vi også på sikt få ned gjeldsgraden. Det er viktig for kommunen på langt sikt.