Freiberg kritisk til valgkamp-uttalelse:

– Aasvik kommer med usannheter

Kjell-Børge Freiberg (Frp) mener hadselordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) færer med usannheter om Regjeringens satsing i eldreomsorgen.

Kjell-Børge Freiberg  Foto: Robin Olsen

Hadsel

Aasvik med første spadetak for nye omsorgsboliger

Hadselordfører Siv Dagny Aasvik tok det første spadetaket for de tjue nye omsorgsboligene på Stokmarknes.

Onsdag var VOL tilstede da Aasvik tok det første spadetaket for de nye omsorgsboligene på Stokmarknes.

Freiberg sier til VOL at han er positiv til boligene.

LEs Aasviks svar til Freiberg:

Siv Dagny Aasvik om kritikken:

– Her har Freiberg i beste fall misforstått

Hadselordfører Siv Dagny Aasvik mener Kjell-Børge Freiberg bommer med kritikken sin av hennes valgkamputspill.


– Jeg syns det er flott at ordføreren i Hadsel markerer oppstarten av byggingen av døgnbemannende omsorgsboliger på Stokmarknes. Det er et viktig tilbud for mange, sier han.

Pipen får så en annen lyd.

– Det jeg ikke syns er like bra er når ordføreren henger på seg ordførerkjedet og driver valgkamp. Jeg forstår veldig godt at også en ordfører skal kunne fremme sitt eget parti. Men det er spesielt når det gjøres med ordførerkjeden på der en bruker arenaen for markeringen for nye omsorgsboliger til å fortelle usannheter, sier han.

– Du kritiserer Aasvik for å drive valgkamp med ordførerkjedet på. Sier du da at heller ikke du gjorde dette da du var ordfører?

– Når du entrer senen med ordførerdørerkjedet på for markere byggingen av nye omsorgsboliger representerer du alle i kommunen, og kommunens innbyggere. Det finnes andre plasser som er bedre egnet til å drive valgkamp. Men hovedpoenget mitt er uansett at ordføreren forteller noe jeg mener ikke medfører riktighet. Det er det dette handler om.

– Har økt

Freiberg begrunner den påstanden på følgende måte.

– Fakta er at da ordførerens parti styrte pengesaken ble for 2013 bevilget 1,7 milliarder i tilsagnsramme til Husbanken for bygging av boliger. For året i år er det bevilget 5,1 milliarder i tilsagn. I tillegg økte dagens regjering statens andel fra 35 prosent til 50 prosent. Med andre ord tok dagens regjering tak i dette og vi ser nå at det bygges rundt om i landet. Heldigvis også i Hadsel som får da del i disse pengene og nytt godt av økningen som ble gjort på 50 prosent.

– Vil fortsette

Freiberg sier at ordningen også vil fortsette - om hans parti fortsetter å styre etter valget.

– At denne ordningen ikke kommer til å fortsette med dagens regjering er usant. Tvert i mot vil det følges opp med bevillinger etterhvert som kommunene bygger ut for å dekke behovene som vil øke fremover. At det i 2021 ikke lengre vil gis støtte til rehabilitering er fordi ordningen har vart fra 2008 og at fra 2021 skal alt fokus være på nye omsorgsplasser og sykehjemsplasser.

Så kommer han med et lite stikk - det er jo tross alt valgkamp.

– At Arbeiderpartiet er desperat kan forstås, men det legitimerer ikke usannheter.