Siv Dagny Aasvik om kritikken:

– Her har Freiberg i beste fall misforstått

Hadselordfører Siv Dagny Aasvik mener Kjell-Børge Freiberg bommer med kritikken sin av hennes valgkamputspill.

Siv Dagny Aasvik trivdes i gravemaskina.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Hadsel

Bakgrunn:

Freiberg kritisk til valgkamp-uttalelse:

– Aasvik kommer med usannheter

Kjell-Børge Freiberg (Frp) mener hadselordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) færer med usannheter om Regjeringens satsing i eldreomsorgen.


– Her har nok Freiberg i beste fall misforstått det jeg med rette er bekymret for som ordfører i Hadsel. - Det er veldig bra at statens andel har økt fra 35 til 50% og at det er kommet flere penger til. Det var helt nødvendig, sier hun og legger til;

– Men Freiberg burde vite at hans egen regjering i statsbudsjettet har endret retningslinjene for å kunne få investeringstilskudd. Da vi overtok ledelsen av Hadsel kommune fikk vi kartlagt etterslep på vedlikehold av bygninger i kommunen- det er på over svimlende 200 millioner kroner. Over 100 av disse i helse og omsorg.

– Vanskeligere

Aasvik sier videre at det vil bli vanskeligere å få tilskudd fremover.

–  I vinter fikk vi beskjed fra regjeringen om at hvilke kommuner som vil kunne få tilskudd fremover endres. Tidligere ville alle prosjekter, både rehabilitering og helt nye, kunne fått tilskudd. Men Freibergs regjering vanskeliggjør dette fra 2017. 

-Videre sier hun at regjeringen i 2016 sendte ut en pressemelding hvor dette beskrives slik. «Endringen innebærer at det fra 2019 utelukkende gis investeringstilskudd til prosjekter som gir netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser. Med netto tilvekst menes at det totale antallet heldøgns omsorgsplasser i kommunen skal øke. Kommuner som mottar tilskudd skal ikke kunne avvikle gamle plasser i takt med at nye, tilskuddsfinansierte plasser tas i bruk.»

Pressemeldingen kan du lese under.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-investeringsordning-for-heldogns-omsorgsplasser-fra-2019/id2500133/


– Dette innebærer at Hadsel vil kunne få nei fra staten når vi vil rehabilitere og erstatte gamle og dårlige omsorgstilbud, med nye og oppgraderte. Regjeringens endring er svært krevende for en kommune hvor vi har en del eldre bygningsmasse som vi trenger å få opp på det nivået våre innbyggere og ansatte fortjener.

– Med rette bekymret

Aasvik mener hun har rett til å være bekymret.

– Jeg er med rette er bekymret for hvordan vi skal kunne bygge opp en fremtidstettet eldreomsorg med gode tilbud som skaper trygghet når regjeringen gjør det vanskeligere for oss å gjøre det, sier hun og legger til;


Aasvik med første spadetak for nye omsorgsboliger

Hadselordfører Siv Dagny Aasvik tok det første spadetaket for de tjue nye omsorgsboligene på Stokmarknes.

– Dette kan ikke Freiberg forklare seg bort fra, all den tid han selv burde vite at han etterlot en kommune med over 100 millioner i etterslep på vedlikehold bare innen helse og omsorg.

Så kommer hun med et lite stikk til den tidligere ordføreren i Hadsel.

– Freibergs FrP og samarbeidsparti hadde for øvrig fem år på å gjennomføre bygging av heldøgns omsorgsplasser på Stokmarknes, men det meste stod på stedet hvil. Vi fikk fortgang i prosessen og har stukket gravetaket i jorda under to år etter at vi tok over. Det burde Freiberg juble for!