Tunnelkostnadene ennå ikke beregnet

Bru over Hadselfjorden vil koste minst 15 milliarder kroner

En bru over Hadselfjorden vil koste minst 15 milliarder kroner.
Hadsel

Det viser en analyse fra Statens vegvesen.

Hadselfjorden er fire kilometer bred på sitt smaleste, og har en dybde på 200 meter.

– Dette innebærer at en bru her må anses som et teknisk grensesprengende prosjekt. Statens vegvesen arbeider for tiden med analyser av tilsvarende krevende fjordkryssinger i forbindelse med utredningene av ny E39 på Vestlandet, og disse utredningene har overføringsverdi til Hadselfjorden, melder vegvesenet i en pressemelding.

Det vises til at Hardangerbrua – med sine 1310 meter – er Norges lengste. Håloglandsbrua blir 1.145 meter.

– Statens vegvesen vurderer det som teknisk mulig å bygge en hengebru i tre spenn med to tårn ute i fjorden, som kan forankres med betongunderstell, tilsvarende de som brukes på oljeplattformer. En slik bru antas å koste minst 15 milliarder kroner.

Det anses derimot som lite aktuelt med flytebru eller rørbru, på grunn av havdønninger, havbølger og sterk vind, heter det i meldingen.

Vegvesenet slår fast at det er mulig å bygge tunnel under Hadselfjorden.

Tunnel er mulig

–  Siden forrige utredning har det kommet strengere grenser for tillatt stigning i tunneler, og regelen nå er maksimalt fem prosent. Til sammenligning er stigningen i Sløverfjordtunnelen åtte prosent, sier Unni M. Gifstad i meldingen.

En undersjøisk tunnel med innslag vest for Sløverfjorden vil måtte ha en lengde på 13 til 15 kilometer. I tillegg kommer nye sikkerhetskrav som innebærer at tunneler over 10 kilometer må ha egen parallell rømningstunnel, noe som fører til økte kostnader.

Statens vegvesen er ikke ferdig med å vurdere de konkrete tunnelalternativene og kostnadene med disse.

– Det vi kan slå fast nå, er at det er teknisk mulig å krysse Hadselfjorden i tunnel, sier Unni M. Gifstad.

Statens vegvesen ser også på alternative ferjeforbindelser, som kan kutte reisetida mellom Lofoten og Vesterålen. Ved å flytte ferjeleiene til Vassvika og Ringen eller Holdøya lenger inn i Hadselfjorden kan overfarten reduseres fra dagens 25 minutter til om lag 15 minutter.