Næringskonferansen for reiselivet:

– Vesterålen er den nye, store reiselivsdestinasjonen

Hadselordfører Siv Aasvik mener at Vesterålen er på god vei til å bli en ledende reiselivsdestinasjon i Nord-Norge.

Hadsel-ordfører Siv Aasvik snakket på NHO reiselivskonferanse.   Foto: Vidar Eliassen

Hadsel

En rekke personer fra både reiseliv, næringsliv, det kommunale liv, det politiske liv og andre typer liv, er samlet i Hurtigrutens Hus under årets Næringslivskonferanse for Reiselivet. Intensjonen med konferansen er blant annet å gi inspirasjon og skape samhandling for unge som ønsker å satse på reiseliv i Vesterålen, lokale matprodusenter, reiselivsbedrifter og opplevelsesbedrifter.


 

Vil ikke etterape Lofoten

Hadselordfører Siv Aasvik var klar på at Vesterålen er på vei opp og frem som reiselivsdestinasjon og understreket de nå skal utvikle reiselivet for en bærekraftig fremtid.

– Vi som bor i Vesterålen, og alle som jobber med reiseliv, skal sørge for å tjene penger, skape vekst i næringa og vekst i arbeidsplasser. Samtidig skal vi ta vare på naturen, som er hovedårsaken til at turistene kommer hit, sier hun.

Aasvik trakk frem utviklingen i Lofoten, der stadig flere turister setter press på regionens infrastruktur.

– I stedet for å bli skremt av utviklingen i Lofoten, skal vi heller lære av den. Det er ikke alle typer turisme vi skal strebe etter, sier hun.

Flere tiltak

Ifølge ordføreren finnes det en rekke tiltak som kan iverksettes for å jobbe for et bedre reiseliv.

– Vi vil bli mer synlige og jobbe med kompetanseheving med våre tilbydere. Samtidig har vi noen utfordringer. Vi har for lite kapasitet når det gjelder overnatting og trenger mer kapasitet og flere grundere. Det bør også satses for at vi skal ha en helhetlig strategi. Vi trenger også transportløsninger so spiller på lag. Det viktigste er å tenke infrastruktur, i tillegg til forståelig skilting for de som besøker oss, sier Aasvik.

Hun avsluttet med å understreke at Vesterålen må trekke i lag og tenke langsiktig.