Folkemøte om skole

Tirsdag er det folkemøte om skole i Hadsel.
Hadsel

Det gjelder bygging av nye Stokmarknes ungdomsskole.  I forbindelse med oppstart av prosjektet blir det orientert om prosessen så langt, og om hvilke alternativer som vil bli lagt frem til politisk behandling. Folkemøtet vil foregå i Glasshuset på ungdomsskolen.

Rådmann Ola Morten Teigen vil være til stede, samt representanter fra den kommunale styringsgruppa. Kommunen ønsker veldig gjerne meninger, kommentarer og spørsmål.