Fant krigsammunisjon ved «Finnmarken»

Hadsel undervannsklubb gjorde et litt overraskende funn i havna.
Hadsel

I forbindelse med at Hadsel Undervannsklubb holder på med "ryddeaksjon under vann" kom klubben over ammunisjon fra krigen. Denne lå rett ut av steinfyllinga der landsatte MS "Finmarken" står i sentrum av Stokmarknes. Funnet ble gjort tidligere i september. Tirsdag denne uka var personell fra Minedykkerkommandoen på plass for å fjerne ammunisjonen.

– Det er ikke et veldig overraskende funn. Kysten langs Nord-Norge er full av våpen og ammunisjon. Dette var ikke det vi regner som et veldig farlig funn, slik det ville vært ved eksempelvis en mine. Det er funnet miner i Hadsel i nyere tid, påpeker Roger Tobiassen i Hadsel undervannsklubb.

Undervannsklubben i arbeid

 

Tobiassen påpeker at det ble funnet to kasser ammuniasjon, med tilsammen rundt tusen skudd.

– Rutinen er at vi ved slike funn varsler politiet, som på sin side varsler forsvaret. De ble koplet inn, og fikk hevet ammunisjonen ved hjelp av ballong, forklarer dykkeren.

– Er inntrykket at forsøplingen i havet forverrer seg, eller blir folk mindre ivrige etter å kaste ting i havet?

– Jeg føler at folk kaster mindre i sjøen, og at mange setter stor pris på ryddeaksjonene våre. Det er veldig god hjelp å få fra både det offentlige og firmaer, som Reno Vest, Subsea Nord, Ottar Bergersen og andre - slik at vi kan gjøre denne jobben uten å måtte betale for opprydding, hjelp og levering, sier Roger Tobiassen.

Det primære fokuset for klubben er å renske de nære havområder så mye man kan for slikt som ødelegger for havmiljøet.