Formannskapet vil ha ny ungdomsskole

Men basseng ønsker de ikke.
Hadsel

Torsdag tok formannskapet i Hadsel opp byggingen av ny ungdomsskole på Stokmarknes. Formannskapet stemte over tre forskjellige alternativer som alle har det til felles at de innebærer renovering av den eksisterende bygningsmassen. Flertallet ønsket å bygge en ny skole og dermed erstatte dagens bygning, en løsning har en kostnadsramme på i underkant av 200 millioner kroner.

Alternativene

Styringsgruppa som over lengre tid har jobbet med å finne alternativer for hvordan en skal renovere eller bygge ny ungdomsskole på Stokmarknes presenterte forrige uke tre forslag.

Alternativ 1: Rivning av musikkrom, personalrom, bibliotek, gymsal 1, basseng samt gymsal 2, samt F-, H-og G-blokk (glasshus). Renovering av A/B blokk(barneskolen). Nybygg av ca 4100 kvadratmeter. Prislapp 197 millioner kroner.

Alternativ 2: Klasserom beholdes i bygg F og H, mens spesialrom, arealer for personal og administrasjon bygges nytt. Det må også bygges nytt allment læringsareal for ett klassetrinn. Nybygg på cirka 2900 kvadratmeter. Prislapp 197 millioner kroner.

Alternativ 3: Det bygges nye arealer for allment læringsareal, mens bygg F og H renoveres og bygges om for spesialrom og arealer for personal og administrasjon. Prislapp 173 millioner kroner.

I sakspapirene til saken understreker rådmannen at han mener alternativ tre er det mest fornuftige, som innebærer at det bygges nye arealer for allment læringsareal, mens bygg F og H renoveres og bygges om for spesialrom og arealer for personal og administrasjon. Prislapp 173 millioner kroner.

Bekymret

Jan Steffensen fra MoS mener at alternativ tre vil fungere bra, samtidig som han uttrykte en viss bekymring for kostnadene.

– Vi har flere alternativ. Alternativ tre innebærer store investeringer. Vi må være nøkterne på det vi gjør. Jeg er litt bekymret for at vi skal strekke oss så langt at det går utover andre ting. Vi har fått en kjempeflott skole på Melbu, men som ble en del dyrere enn først antatt. Vi må være sikker på at det vi gjør er rett i forhold til drift og investering. Alternativ tre vil ta vare på bygningsmassen på en fin måte, sier han.

Flere faktorer

Rådmann Ola Morten Teigen sa at han skulle gå nærmere inn på detaljene i forbindelse med byggingen i kommunestyremøte.

– Det handler om at vi ikke har personell som kan svare godt på alle spørsmålene her i dag, som for eksempel ingeniør. I tillegg handler det om prisvekst. Samtidig er skolen på Melbu en barneskole og skolen på Stokmarknes en ungdomsskole, sier han.

Varaordfører Kurt Jensen understreket at det vil være viktig med økonomisk

– Bygningsmassen er fra midten av femtitallet, og når man skal gå i gang med noe som er så gammelt, dukker det ofte opp faktorer man ikke har klart å forutse, og da kan pengene ry ut, sier han.

Ønsket ikke basseng

Et nytt forslag om å endre på innstillingen fra oppvekstkomiteen, gjør at punkt om basseng ble splittet i to, i tillegg til et punkt om at kroppsøvingsfasilitetene skal løses i samarbeid med fylkeskommunen. Bassenget ble dermed et eget punkt, men ingen stemte for det.