Avgjør om Stokmarknes får ny ungdomsskole

Torsdag skal kommunestyret stemme over om det skal bygges ny ungdomsskole på Stokmarknes eller om den gamle skal renoveres.
Hadsel

Torsdag 28. september tok formannskapet i Hadsel opp byggingen av ny ungdomsskole på Stokmarknes. Flertallet ønsket å bygge en ny skole og dermed erstatte dagens bygning, en løsning har en kostnadsramme på i underkant av 200 millioner kroner.


Rådmannen foreslår renovering til 150 millioner kroner

Rådmannen i Hadsel innstiller en renovering av Stokmarknes skole til en pris av 173 millioner kroner, men kommer også med en ny kanin ut av hatten, nemlig et alternativ fire.

 

Alternativene

Alternativ 1: Rivning av musikkrom, personalrom, bibliotek, gymsal 1, basseng samt gymsal 2, samt F-, H-og G-blokk (glasshus). Renovering av A/B blokk(barneskolen). Nybygg av ca 4100 kvadratmeter. Prislapp 197 millioner kroner.

Alternativ 2: Klasserom beholdes i bygg F og H, mens spesialrom, arealer for personal og administrasjon bygges nytt. Det må også bygges nytt allment læringsareal for ett klassetrinn. Nybygg på cirka 2900 kvardatmeter. Prislapp 195 millioner kroner.

Alternativ 3: Det bygges nye arealer for allment læringsareal, mens bygg F og H renoveres og bygges om for spesialrom og arealer for personal og administrasjon. Prislapp 173 milloner kroner.

Rådmannen innstiller alternativ 3, men han foreslår også et alternativ 4 med en prislapp på 150 millioner kroner.

Alternativ 4: Det går ut på nye klasserom for ett trinn, renovasjon av F- og H-blokk, rivning av musikkrom, personalrom, bibliotek, basseng samt gymsal 2.

I tillegg forslår han en renovering av F-, H-, G-blokk (glasshus) samt Gymsal 1 og A og B blokk(barneskolen).

I dette alternativet vil det komme et nybygg av cirka 1800 kvadratmeter.

Totalt er dette kostnadsberegnes til cirka 150 millioner kroner.


Formannskapet vil ha ny ungdomsskole

Men basseng ønsker de ikke.


Mer info

I formannskapet fortalte rådmann Ola Morten Teigen at han ville gi mer info om alternativene i torsdagens kommunestyret.

– Det handler om at vi ikke har personell som kan svare godt på alle spørsmålene her i dag, som for eksempel ingeniør. I tillegg handler det om prisvekst. Samtidig er skolen på Melbu en barneskole og skolen på Stokmarknes en ungdomsskole, sa han da.