Marius videre etter nok en duell

I tirsdagens utgave av 71 grader nord måtte Marius Holst fra Stokmarknes ut i duell for andre gang. Der gikk han seirende ut og er med videre i det populære TV-Norge-programmet.

Marius Holst (til venstre) sammen med programleder Tom Stiansen.  Foto: TV Norge

Hadsel

I tirsdagens episode måtte han ut i duell mot Tricia Rattermann i en versjon av shuffleboard og vant til slutt knepent 4-3.

– For en match, sa «Holste», som han blir kalt på Stokmarknes, før han ga Tricia en klem.

Tidligere i episoden hadde vi fulgt deltakerne gjennom rafting i Sjåk og rebussykling i Lom.

Bannskap

Marius har gjort seg bemerket i konkurransen og ikke minst på TV-skjermen gjennom friskt nordnorsk språk.

Det top­pet seg kan­skje for­ri­ge tirs­dag, da Ma­ri­us på

erkenordnorsk vis vit­set om at en av de and­re del­ta­ker­ne had­de lagt igjen en for menn sær­de­les es­sen­si­ell kropps­del i Jo­tun­hei­men.

– Jeg had­de glemt av den kom­men­ta­ren og flir­te meg nes­ten i hjel for­an skjer­men. Men sam­ti­dig ble jeg litt flau over språk­bru­ken, sa 38-årin­gen i et intervju med VA denne uka.

Både «pesselur» og det som ver­re er li­ret han av seg i lø­pet av en kort ord­veks­ling.

Følger med

Selv om inn­spil­lin­gen ble av­slut­tet i god tid før som­mer­fe­ri­en, er Holst langt fra fer­dig med 71 gra­der nord-opp­le­vel­sen. Når pro­gram­met sen­des på TV, kik­ker han sammen med for­lo­ve­den og eld­ste­søn­nen. Sam­ti­dig føl­ger han nøye med på hva som blir skre­vet i so­si­a­le me­di­er. Se­ne­re på kvel­den ser han pro­gram­met på nytt i opp­tak, og gjer­ne yt­ter­li­ge­re én gang til

– For det før­s­te er det ar­tig å se seg selv på TV. Men jeg prø­ver også å lese mel­lom lin­je­ne hva som blir sagt av del­ta­ker­ne, om det er mu­lig å fan­ge opp tak­tis­ke de­tal­jer tid­li­ge­re enn det som til­sy­ne­la­ten­de er til­fel­let, sier han til VA.