27,3 millioner kroner til oljevern- og miljøsenteret

Det planlagte oljevern- og miljøsenteret på Fiskebøl får 27,3 millioner kroner i 2018.

TO FORNØYDE ORDFØRERE: Siv Dagny Aasvik og Eivind Holst.   Foto: Knut Ivar Aarstein

Hadsel

Det kommer frem av statsbudsjettet som ble lagt frem klokken 10:00 i dag.

Delt løsning

Tidligere i år kunngjorde statsminister Erna Solberg at regjeringen går inn for en delt løsning mellom Vågan og Hadsel – hvor administrasjon og en akademisk del legges til Vågan, mens en praktisk del skal lokaliseres på Fiskebøl.


Delt løsning mellom Vågan og Hadsel

Statsminister Erna Solberg dukket søndag opp på Fiskebøl, for å fortelle at regjeringen går inn for at Hadsel og Vågan får miljøvernbasen.

 

Marin forsøpling

Senteret skal ifølge regjeringen bli en nasjonalt kompetansesenter som skal arbeide for å fremme kunnskap, kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier og metoder for arbeidet med oljevern, men også marin forsøpling.

– Marin plastforsøpling er et stort problem, og blir en viktig del av virksomheten til senteret, sa Solberg. 

Regjeringen legger 17 millioner kroner på bordet i år til senteret, som Solberg sier skal bli et forvaltningsorgan med særlige fullmakter.

– Størrelsen på senteret vil komme an på hvor gode de er til å knytte til seg partnere og lage gode prosjekter. Det vil avgjøre hvor mye større det blir etter hvert. Prosjekter vil kunne utløse forsknings- og utviklingmidler og de kan utføre oppdrag på vegne av andre, sa Solberg.


– Vil gi ringvirkninger i hele Lofoten og Vesterålen

– Hadsel og Vågans prosjekt pekte seg ut, sier regionrådsleder og hadselordfører Siv Aasvik etter søndagens gladnyhet om at Fiskebøl får miljøvernsenteret. Hun mener etableringen vil gi ringvirkninger hele Lofoten og Vesterålen.

 

Kakket seg på lag

Hadsel og miljøet rundt Norlense på Fiskebøl har vært på offensiven siden basen ble omtalt i regjeringserklæringen i 2013, og har jobbet tungt for å få en etablering til kommunen. Noen av lofotkommunene, Øksnes og Andøy har så vidt stukket hodene frem, men man har unngått den store lokaliseringsdebatten - da det har blitt sagt at man først skal finne ut hva basen skal være, før lokalisering avgjøres. 

I fjor sommer kakket imidlertid Hadsel og Vågan seg på lag for å sikre at den planlagte miljø- og oljevernbasen skulle havne på Austvågøya. I august leverte de et felles høringsinnspill hvor de gikk inn for en delt løsning mellom Fiskebøl og Lofotakvariet.

Felles innspill

Forslaget fra de to kommunene var at Lofotakvariet i Kabelvåg fikk formidlingsoppgavene, mens selve miljø- og oljevernbasen ble lagt til Fiskebøl. I innspillet tok de også til orde for en testlokalitet for opplæring, bruk av oljevernutstyr og håndtering av oljesøl. Et forslag var også å bruke lenseteknologi til oppsamling av marint søppel. 

For å få enda et forsprang startet Bømyr eiendom, Norsea Group og Hadsel kommune i februar i år selskapet Lofoten og Vesterålen Miljøbase, hvor de spyttet inn kapital og 1053 mål på Fiskebøl, for å legge til rette for en eventuell base.

Dette mener regjeringen oljevern- og miljøsenteret skal:

• Arbeide for å fremme kunnskap, kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier og metoder for arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling.
• Være en kunnskapsformidler, rådgiver og pådriver for utvikling innenfor temaene.
• Tilby kundene sine tilgang til tverrfaglige nettverk, verktøy for problemløsning/nytenkning, oversikt over kunnskapsgrunnlaget og beste praksis innen oljevern og marin plastforsøpling.
• Bidra til tilrettelegging for og gjennomføring av tiltak knyttet til oljevern og opprydning av marin forsøpling i samarbeid med relevante fagmyndigheter.