Vil bygge ny skole

Et knapt flertall i Hadsel kommunestyre vedtok torsdag å bygge splitter ny ungdomsskole på Stokmarknes.

Ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap), varaordfører Kurt Jenssen (Sp) og rådmann Ola Morten Teigen.   Foto: Knut Ivar Aarstein

Hadsel

Det var i forkant lagt frem fire ulike alternativer, som varierte i pris fra grovt regnet 150 til 200 millioner kroner. Flertallet i kommunestyret vedtok etter en lang og interessant debatt å gå inn for et helt nytt bygg. Det vil mye trolig passere to hundre millioner kroner i pris.

Det var tilløp til dramatikk i kommunstyresalen da mindretallet la frem forslag om å utrede nybygg ved idrettsanlegget på Stokmarknes. Da stemte 12 av de 25 representantene for å også ta med dette alternativet i beregningene. Det ville betydd en liten utsettelse av saken.

Flertallet ville ikke gå med på dette, og det fikk både Anders Samuelsen (Frp) og Ivar Fredriksen (H) til å reagere.
– Vi var svært nært å få til en fornuftig løsning - veldig nært nå, sa han.
– Skal vi investere et så voldsomt beløp til skole, uten at vi har utredet også dette gode alternativet oppe ved idrettsanlegget, sa Ivar Fredriksen.

Oppvekstsjef Torbjørn Lappegard ble bedt om en kort vurdering av eventuelt bygg ved idrettsanlegget.
– Det er vanskelig, all den tid dette ikke er tatt med i vurderingene så langt, men jeg er i tvil om dette er lurt. Blant annet kan det være fare for at man må bygge dobbelt sett spesialrom, og muligens også vurdere dobbel administrasjon, sa han.

Frps Anders Samuelsen repliserte at han ønsker seg grundigere svar i en så viktig sak.
– Jeg ber om "time-out", ba Venstres Renathe Johnsen, som ikke la skjul på at også hun helst ser for seg skolebygg ved idrettsanlegget.

Jan Steffensen (MOS): – Jeg må kommentere påstander ved lønnsomheten i å bygge nytt versus renovering. Det finnes mange eksempler på at renovering kan gi veldig gode resultat. Se på den videregående skolen på Melbu, se på Øybadet, se på Bøheimen, skoler og rådhus i Bø. Svarene er ikke sort/hvitt. Skulle næringslivet tenke slikt ville det sett temmelig annerledes ut, sa han. Jeg tenker som Ivar Fredriksen at vi må ha kostnadene med oss når vi skal planlegge fremover. Det er kommet opp et nytt alternativ, det bør definitivt sjekkes ut. Kan ikke flertallet strekke ut en hånd, vi er nesten delt på midten, la oss få utrede det siste alternativet også, sa Steffensen.

Ivar Fredriksen (H): – Vi bør bli enige i en så viktig sak som dette. La ikke dette bli en prinsippsak, la oss "skynde oss sakte". La meg for ordens skyld understreke at det i denne saken ikke handler om skolestruktur for Høyres del.

Anders Samuelsen (Frp): – Fordeler med å legge skolen ved idrettsanlegget er bedre uteområder for barneskolen, vi slipper å bygge idrettshall, det er nærhet til natur og idrettsanlegg. Man slipper skole og byggeareal i samme område under bygging. Vi vet ikke hvor mye dyrere det blir å bygge flere spesialrom. Det er paradoksalt at man ikke vil søke mer kunnskap når det gjelder bygging av ny skole, kan det se ut som. Forslaget handler om å se på et ekstra alternativ.

Jacob N. Jacobsen (Ap): – Jeg vil dra frem litt historikk. Det var stor diskusjon om hvor skolen skulle ligge på 50-tallet. Da ble det foreslått å legge den i området Sommarfjøsbakken (i nærheten av dagens idrettsanlegg, red.anm.) – Toget gikk på tidlig 50-tall for plassering av skolen. Skoleområdet er utviklet der det er i dag, og det ligger en infrastruktur der vi må ta hensyn til.

Kate Adolfsen Trabelsi (H): – Spørsmålet vi skal stemme over i dag er et av de største vi får i resten av perioden. Vi har to kjerneoppgaver, det er skole/oppvekst, samt helse/omsorg. Valget vi tar blir stående i førti år. Vi har to saker på agendaen: Halvparten, med en stemme undervekt føler at saksutredningen ennå ikke er god nok. Resten vil avgjøre dette i dag. Jeg mener flertallsbenken har vært veldig lite aktive i å legge frem hvorfor den gamle skoletomta er den eneste rette. Jeg er ikke overbevist. Hvorfor har vi et slikt hastverk i dag? Hvorfor ikke vente til i januar. Jeg mener det vi gjør i dag er økonomisk uforsvarlig.

Ronny Gabrielsen (Frp): – Mye er sagt i dag. Sikkert er det at det skal bygges ny skole på Stokmarknes. Det er argumentert godt for hvorfor det er best å bygge ny skole ved hallene. Det er mindre argumentert hvorfor det er best å bygge der skolen er i dag. Hva er konsekvensene for Hadsel hallpark? Man ønsker å bygge en felles hall med Nordland fylkeskommune. Hallparken mister leieinntekter fra både kommunen og fylkeskommunen. Det må vi ha med oss.

Ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) ba rådmannen forklare om haller og økonomi.
– Kommunen har ikke avtale med hallparken. Det har fylket, som betaler vel 200.000 kroner i året. Den vurderer å bygge egen gymsal. Kommunen betaler ikke leie til Hadsel hallpark i dag, svarte økonomisjef Tommy Løveng Hansen.

– Jeg tok kontakt med Hadsel hallpark, og ville forsikre meg om at et vedtak her ikke ville ramme hallparken. Både kommunen og fylket vil måtte leie av kapasiteten de nærmeste årene, sa ordfører Aasvik.

Ronny Gabrielsen (Frp): – Dette er vel og bra, men hva med den dagen da den nye hallen er ferdig. Da vil hallparken miste leieinntekter.

Rådmann Ola Morten Teigen: – Problemstillingen ligger noen år frem i tid. Det avhenger av likviditetssituasjonen for hallparken om noen år. Det er litt vanskelig å svare på vegne av denne institusjonen. Det er naturlig at vi fortsetter en god og tett dialog med hallene og et samarbeid, sa han.

Anders Samuelsen (Frp): – Forstår jeg rett når en fremtidig hall vil gi negativ utslag for utleieporteføljen for Hadsel hallpark? Forstår jeg rett om en fremtidig skolehall er litt i det blå?

Rådmann Teigen: – Det er ikke mer i det blå enn en ny Stokmarknes skole. Planene er veldig konkrete. Når det gjelder driftsinntektene til Hadsel hallpark. Vår leie vil kunne gå ned, men det finnes andre måter å fortsette samarbeidet med Hadsel hallpark på.

Siv Dagny Aasvik (Ap): – Jeg har spurt Hadsel hallpark om de ser negativt på at kommunen inngår samarbeid  med Nordland fylkeskommune. Til det var svaret nei, sa ordføreren. Vi må uansett ha gymfasiliteter nede ved barneskolen.

Britt Solvik (Ap): – Stokmarknes skole skal huse elever fra Stokmarknes, Sandnes og Innlandet. Jeg ønsker ny skole på Stokmarknes. Det sa  jeg før skolen på Melbu skulle bygges. Jeg tror ikke noe annet hadde blitt akseptert, sa hun, i retning representant Steffensen fra MOS. – Mange venter avgjørelse, jeg mener vi ikke kan utsette dette lenger, sa hun.

Ronny Gabrielsen (Frp): – Ingen ønsker annet enn å bygge nytt. Men hvorfor slik bråhast? Er det ikke bedre å få utredet dette ordentlig?

Geir Jørgensen (Rødt): – Det er ingen tvil om at det er dyp mistillit mellom meg i Rødt og det sittende flertallet, knyttet til diskusjoner om skolestruktur. Det er med stor skepsis jeg følger flertallet i denne saken. Det lyder hult fra høyresiden når man vil besinne seg og ta ansvar. Det er den samme grupperingen som brukte 141 millioner kroner om å kjøpe Hurtigrutens Hus, uten at man tok seg tid til takst. Jeg ønsker alternativ 1, hvor prosjektgruppe og foreldre har vært med og pekt ut dette som beste alternativ. Jeg tenker at man først som sist kan legge bort planer om basseng. Det blir dyrt nok som det blir, sa Jørgensen.

Aina Nilsen (Sp): – Den avgjørelsen som tas i dag er fremtidsrettet. Ungdomsrådet har sagt at de ønsker seg ny skole, der skolen ligger i dag. Det er en riktig avgjørelse som tas i dag, både for elevene og fremtiden.

Kurt Jenssen (Sp): – Vi ba om utredningen for et knapt år siden. Jeg er overrasket over at det spilles inn nye forslag nå, ti måneder senere. Det er klart man kan være uenige om alternativene som er lagt frem, men jeg skjønner ikke hvorfor det kommer nye forslag nå? Vi skal lytte til innspillene fra fagmiljøene og fra foreldrene, sa han.

Anders Samuelsen (Frp): – Kan varaordføreren si seg enig at alternativet om å legge skolen ved hallene burde ligget ved saken?

Ivar Fredriksen (H): – Jeg undrer meg over at Kurt Jenssen sier "beklager toget er gått". Skal det være slik i en sak som dette, med en investering til over 200 millioner kroner?

Kurt Jenssen (Sp): – Vi har ikke hatt hall-plassering med, gjennom månedene som er gått. Det blir en form for beslutningsvegring dersom vi ikke klarer å komme til en avgjørelse. Vi kan utrede oss ihjel, sa han.

Gro Marith Villadsen (Ap): – Vi trenger ny skole. Flertallet står for ungdomsskole på Stokmarknes, Melbu og Strønstad. Det er ingen diskusjon om det. Etter mine skjønn har det vært en god prosess. Lærere, elever og politikere har vært involvert. Ingen har kommet opp med alternative plasseringer på møtene vi har hatt. Jeg ber rådmannen og hans stab se på mulighetene til å redusere kostnadene. Jeg mener vi er klare til å ta avgjørelsen nå, sa Villadsen.

Ola Morten Teigen (rådmann): – Det er bruttotall, med moms altså, som er brukt i regnestykkene, svarte han på spørsmål fra representant Villadsen.

Avstemning

Etter debatten ble det klart for avstemning. Høyre gikk sammen med Frp og MOS, og var enig om forslaget om å få utredet lokalisering ved idrettshallene. Venstres Renathe Johnsen trakk sitt partis forslag om utreding av lokalisering. Hun mener det definitivt bør bygges helt ny skole, og gikk dermed sammen med flertallskonstellasjonen. Hun understreket at det ikke bør utredes bygging av basseng. 

Formannskapets innstilling om helt ny skole ble satt opp mot Frps og MOS forslag om lokalisering. Frp og MOS forslag fikk åtte stemmer, og falt. Formannskapets innstilling fikk dermed flertall.

Flertallet i kommunestyret la frem tilleggsforslag om utredning av basseng. Ni stemmer fra mindretallspartiene, inkludert Rødt gikk mot dette. Det blir dermed også utredet basseng på 12,5 meter.

Forslag fra Venstre om mulighet for å utrede elevstyrt skole. Det forslaget ble vedtatt, mot en stemme.