Stor Hadsel-aktør kjøpte konkursboet til Bømyr

Inge Berg og Nordlaks har kjøpt konkursboet til Bømyr eiendom.

Ansatte på Norlense må være forberedt på endringer. Foto: Knut Ivar Aarstein 

Hadsel

– Nordlaks kan bekrefte at vi hadde det høyeste budet på boet etter selskapet Bømyr eiendom, skriver Nordlaks i en e-post til VOL.

VOL har siden i forrige uke forsøkt å få bekreftet fra Nordlaks om det var det som hadde kjøpt boet, slik våre kilder hevdet.

Bostyrer Frank Steiro bekrefter overfor VOL at det høyeste budet, som Nordlaks sikter til, var det som ble godtatt.– For tidlig

VOL spurte også Nordlaks om bakgrunn for kjøpet samt planer videre. Til det svarer selskapet:

– Det er imidlertid for tidlig å si noe om planene videre. Det er mange interessenter i denne saken – blant annet kreditorer, leietakere og kommune – og vi er opptatt av en ryddig prosess frem mot overtakelse av boet. Vi henviser derfor ytterligere spørsmål til bobestyrer på nåværende tidspunkt.

Nordlaks Holding AS eide 10,5 prosent i Bømyr Eiendom før selskapet gikk konkurs.

Årsaken til at Nordlaks ordlegger seg som de gjør er at det inntil overtakelse er i en fase som kalles mellom aksept og overtakelse.

For alle avtaler hvoretter noe faktisk skal overtas/overleveres går det en del tid mellom aksept og overtakelse, som Steiro beskriver slik.

– For salget av eiendeler i Bømyr Eiendom AS - konkursbo er man per dags dato mellom aksept og overtakelse. Vi har ingen grunn til å tro at det foreligger noen større usikkerhet med denne avtalen enn med andre avtaler hvor man i tid er mellom aksept og overtakelse.  

20 millioner kroner

Etter en salgsprosess er det akseptert et bud på 20 millioner kroner for hele boet samlet. Budprosessen og salget er avklart med de to store panthaverne, Sparebank1 Nord-Norge og DNB Bank ASA, samt Hadsel kommune og Hadsel havn KF.

Overtakelsen er planlagt rundt årsskiftet.

I salgsprosessen startet prisen med et bud på 6,7 millioner kroner.

– Så prisen har blitt presset opp, midt sagt, sa Steiro i retten.

Krav på 31,4 millioner

Det foreligger en rekke krav til konkursboet, fra aktører som blant andre Skatt Nord, bankene, Hadsel kommune og Hadsel havn KF. Til sammen utgjør kravene nesten 31,4 millioner kroner.

Dette er uprioriterte krav, og av de uprioriterte kravene er 24 millioner kroner meldt som avtalepantesikret, mens 241.000 kroner, som er kravene fra Hadsel kommune, er meldt som sikret med legalpant.


Dette er økonomien i saken
  • Fra Hadsel kommunes økonomiavdeling opplyses det til Vesteraalens Avis at kommunen i 2014 kjøpte aksjer for 2,5 millioner kroner. Verdien på aksjene ble i 2016 nedskrevet til kroner 16.667 kroner, som tilsvarer én krone per aksje.
  • Aksjekjøpet i 2014 ble delvis finansiert av Nordland fylkeskommune, gjennom prosjektet «proaktiv omstilling», hvor fylkeskommunen bidro med 2 millioner kroner. Samlet var prosjektet beregnet til 3,7 millioner kroner, inkludert egeninnsats.
  • I Hadsel kommunes regnskap er 1,8 millioner av tilskuddet brukt til å finansiere aksjekjøpet i 2014.
  • Hadsel kommune sa i utgangspunktet nei til å gå inn med mer støtte da Norlense var i trøbbel i fjor.
  • Trollfjord kraft ble av formannskapet i Hadsel kommune likevel bedt om å gi et lån på rundt 850.000 kroner til Bømyr eiendom, et lån som senere kunne konverteres til aksjer i selskapet.
  • Oppsummert har Hadsel kommune, Trollfjord Kraft og Nordland fylkeskommune, alle eid av det offentlige, tapt rundt 5,6 millioner kroner på bidragene til eiendomsselskapet.
 

Det er ikke meldt om prioriterte krav, som vanligvis er lønnskrav eller skatt- og avgiftskrav.