Formannskapet vil gi begrenset skjenkebevilling til Riceteria

I formannskapet torsdag godtok formannskapet å gi begrenset skjenkebevilling til Riciteria på Melbu, men oppfordret til en bredere debatt i kommunestyret om ei uke.
Hadsel

Rådmannens innstilling gikk ut på å godkjenne søknaden, men med en begrensing om at serveringen kun kan skje i et avgrenset område i kafeen.

Dette ble vedtatt mot én stemme fra Hadsel Rødt.


Fullt hus på åpningsdagen

Butikken og kafeen "Riceteria" ble svært godt besøkt da den åpnet torsdag.

 

- Fjern begrensningene

I diskusjonen oppfordret Jan Steffensen (MOS) å fjerne begrensningene.

– Jeg vil ha vekk begrensningen, hele konseptet blir berørt. Dette er et konsept hvor voksne mennesker på dagtid vil kunne konsumere alkohol. Om vi forlanger det skal serveres alkohol i en liten avgrensa del, setter vi feile rammer.

Geir Jørgensen (Hadsel Rødt) var uenig.

– Jeg stemmer imot innstillingen fra rådmannen. Helse- og sosialtjenesten fraråder søknaden. Det er i praksis en gavebutikk i konseptet. Det er viktig å sette grenser slik at vi ikke får alkoholservering i et lokale hvor man driver handel. Det vil medføre en uheldig presedens, mente Jørgensen.

Politikerne diskutert så hvordan en skulle begrense. Her forklarte rådmannen at det kun kunne serveres i alkohol kafédelen.


Åpner Riceteria på Melbu i april/mai:

Rice har butikker i Stuttgart, Odense og Hollywood - nå er det Melbu sin tur

Interiør- og designmerket Rice har i dag butikker i Odense, Stuttgart og Hollywood. I april/mai er det tid for åpning av kjedens tredje butikk - på Melbu.- Vanskelig

Ordfører Siv Aasvik mente saken var vanskelig.

– Kommunens utfordring er på den ene sida å legge til rette for næringslivet. På den andre siden har vi det at vi ikke ønsker å slippe for mye opp på alkoholserveringa og kanskje så vil dette sette en uheldig presedens, sa hun.

– Dette er også et konsept som appellerer til barn med farger og produkter. Derfor er jeg skeptisk rent personlig å gi full skjenkebevilling.

- Voksne mennesker

Jan Steffensen repliserte.

– Dette er et tilbud på dagtid. Det er voksne mennesker. Det løper mer barn på pubene i kommunen enn det vil gjøre her. Jeg mener vi tar bort begrensningene så lar vi det være opp til kommunestyret når saken skal opp der.

Einar Roger Pettersen (Ap) var enig.

– Det er jo en kafé. Mer rendyrking av kafe med gaveartikler. Den er ikke todelt. Tror ikke det er en butikk som blir nedrent av barn. Kort oppsummert så ser jeg utfordringene, men om du ser på det som kafé så fins det lignende konsepter uten begrensninger andre plasser.

Kurt Jenssen hadde også betenkeligheter.

– Det vi kan gjøre er at vi får søknader som henviser til dette ved senere anledninger. Vi kan få frisører og bakerier som sikter til dette vedtaket i fremtida. Dermed må vi tenke oss godt om. Når det er sagt, kan vi gå inn og endre rammene i ettertid også. 

I avstemmingen gikk rådmannens innstilling gjennom mot en stemme fra Rødt. Politikerne var enige om at en bredere diskusjon i kommunestyret om ei uke var å foretrekke før man tok et endelig standpunkt.