Hadsel formannskap til Svolvær for møte:

– Viktig for å bygge relasjoner

Mens Fremskrittspartiet og Rødt kritiserer avgjørelsen om å legge neste formannskap i Hadsel til Svolvær, mener ordfører Siv Dagny Aasvik at det er viktig for å bygge relasjoner.

Formannskapet 30. november vil ikke holdes her, men i Svolvær.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Hadsel

Formannskapsmøtet 30. november skal etter planen avholdes i rådhuset i Svolvær. Her vil formannskapet og enhetsledere være tilstede. Etter møtet skal man etter planen møtes til det som i innkallelsen heter «En hyggelig aften i 2. etg på spisestedet «Du Verden»».

Medlemmene i formannskapet skal reise med rutebuss fra Stokmarknes og avholde selve møtet på rådhuset i Svolvær fra 11.05. Bespisningen skal skje mellom 18.30 og 21.30.

Ronny Gabrielsen, gruppeleder i Fremskrittspartiet, sier til Bladet Vesterålen at han reagerer på dette.

– Frp synes det er hårreisende å legge et møte til Svolvær. I rene penger vil dette komme på over 20.000 kroner som kunne blitt brukt på å gjøre det trivelig for de eldre, sier han til avisa.


Kontroversielle saker i formannskapet i Sortland:

Tilhørere må reise til Svolvær for å høre politikerne


 

– Feil signaler

Geir Jørgensen (Hadsel Rødt) er vara i formannskapet. Han mener turen til Svolvær sender feil signaler.

– Jeg synes det er unødvendig. Flertallet Ap, Sp, Sv har satt hele kommunen på sparebluss med økonomiargumenter, og da er dette et dårlig signal å sende ut i samfunnet. Riktignok er ikke dette store beløp, men signaleffekten ved at politikerne bevilger turer til seg selv er uheldig.

Han mener også det er et demokratisk problem.

– Det blir vanskelig for tilhørere og media å følge formannskapet på reisefot. Nei, dette er en dårlig idé, sier Geir Jørgensen i Rødt.  

Formannskapsmedlem Arne Ivar Mikalsen (Venstre) mener på sin side at turen til Svolvær er på sin plass.

– Om Hadsel Formannskap gjør dette noe billigere enn Sortland så er det forså vidt greit. Det kan ha noe for seg å ha tid til å snakke sammen. Da utover ren saksbehandling. Jeg har tidligere vært på lignende ting som medlem av andre kommunale styrer. I forrige periode. Havnestyret for eksempel. Da dro vi frem og tilbake til Svolvær og hadde møte på Hurtigruta. Så spiste vi en normal middag og dro hjem. Det var ikke spesielt glamorøst.

Varaordfører Kurt Jensen (Sp) har følgende kommentar.

– Jeg tror jeg kan hevde at formannskapet ikke har hatt noen utsvevende møtetilværelse utenom kommunen.  Tidligere år reiste formannskapet rundt i kommunen og hadde formannskapsmøter. Det har ikke vært praktisert den senere tid.  Man hadde et møte på Innlandet i forrige periode.  Det har som sagt tidligere vært møter både i Raftsundet,  Strønstad med flere. Også i de periodene da FRP hadde ordfører ble det arrangert turer. Det politiske hadsel vært kjent for å «ta av» i så henseende.  Dette ikke i denne perioden -  ei heller i tidligere perioder.

VOL har også per e-post kontaktet de andre formannskapsmedlemmene i dag, men foreløpig uten svar.

– Et behov

Ordfører Siv Dagny Aasvik mener at det er helt rett å prioritere ei slik samling.

– Vi har nylig hatt folkevalgskolering, der fremkom det betydningen av å bygge relasjoner sammen. De gode prosessene skapes også av å bygge gode relasjoner. Man bygger gode vedtak av å bygge gode fellesskap. Som enhver annen organisasjon kan det være klokt av og til dra til ut av den vanlige settingen i møterommet på rådhuset og over i en annen. Det å samles rundt et måltid er en av de mest urgamle relasjonsbyggende tradisjoner vi har, og det brukes hyppig den dag i dag på mange arbeidsplasser, i organisasjoner og også i demokratiske organer lokalt, regionalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt, sier Aasvik.

– Ikke en vane

Aasvik mener det er på sin plass at man også setter av tid og ressurser til dette og påpeker at det ble gjort flere ganger i forrige kommunestyreperiode.

– De folkevalgte i Hadsel er ikke forvent med verken turer eller middager.  Så langt i perioden har ikke formannskapet hatt verken sommeravslutning eller juleavslutning, eller en annen middag. Formannskapet fikk under Kjell Børge Freiberg fra FrP reise en tur til Svolvær for å spise middag, i tillegg hadde de studietur til Kristiansund og Vestbase. Nåværende formannskap har ikke gjort noen av delene.

6147 kroner

Aasvik forklarer at turen til Svolvær koster, ut over middagen, er 6149 kroner i billetter. I tillegg er det noe kjøreutgifter.

Ordføreren mener at åpenhet og demokrati også er ivaretatt i denne saken.

– Når det gjelder åpenhet om møtet er forvarsel om møtested sendt ut en måned i forveien, altså 30.oktober. Det gir media og alle andre anledning til å planlegge turen over med Fiskebølferga i god tid. Møtet, som skal avholdes på Rådhuset i Svolvær, er like åpent som alle andre møter i kommunale folkevalgte organer. Alle er hjertelig velkommen til å overvære dette møtet, som andre formannskapsmøter. Det vil også være tilrettelagt med internettilgang og lignende, slik at media skal ha like gode arbeidsforhold der som her, avslutter hun.

Presseforbundet: – Ivaretar møteoffentlighetsprinsippet

Norsk Presseforbund uttalte seg om dette da Sortland formannskap la et møte til Svolvær tidligere i år. Forbundet sier at så lenge kommunene ivaretar møteoffentlighetsprinsippet og følger kommuneloven, kan møter legges utenfor kommunen. Kristine Foss i Norsk presseforbund mener likevel at det kan være problematisk fordi det vanskeliggjør eller hindrer publikums deltakelse på møtene.

– De bør tilrettelegge slik at det er mulig å følge møtet, for eksempel via videooverføring, sier hun.

Norsk presseforbund får stadig henvendelser om politisk saksbehandling som flyttes bort fra kommunen de folkevalgte kommer fra.