11 helsefremmende barnehager fikk påskjønnelse

Under torsdagens kommunestyremøte fikk 11 barnehager i Hadsel godkjenningsbevis som helsefremmende barnehager.

sang i kommunestyre

Hadsel

Det ble en noe annerledes start på kommunestyret torsdag. Først sang 3- og 4-åringene fra Søndre barnehage flott. Så var det duket for utdeling.

11 barnehager fikk utdelt plakett.  Foto: Espen M Petterrson

 

Barnehagene som fikk det synlige beviset var Strandlandet barnehage, Hoppensprett Stokmarknes, Lillebørøya barnehage, Søndre barnehage, Melbu barnehage, Innlandet barnehage, Tumlebo barnehage, Aspåsen barnehage, Hoppensprett Melbu, Solheim barnehage og Sjøstjerna barnehage.

Ordfører delte så ut plakett, godkjenningsbevis og en liten kommunal påskjønnelse fra Folkehelsebudsjettet til representanter for hver barnehage.

Barn fra Søndre barnehage sang under forannskapet.  Foto: Espen M. Pettersson

 

– Hadsel kommune har 13 kommunale og private barnehager. 11 av disse har jobbet seg frem til et gledelig resultat. Vi kan fremme 11 barnehager som en helsefremmende barnehage. Det er en barnehage som jobber for god helse og god trivsel blant barn og ansatte, fortalte Aasvik og la til;

– At vi starter med å fremme god helse og aktivitet allerede i barnehagene, er et veldig viktig folkehelse-initiativ.

Hadsel kommune har en samarbeidsavtale med Nordland Fylkeskommune, og dette med helsefremmende barnehager er en del av dette samarbeidet.

I samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, friluftsrådene, RKK og kommunene har det vært arbeidet over flere år med nettverksarbeid for barnehagene. I perioden 2014-2016 har alle kommuner helsefremmende barnehager (og -skoler) med i samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid med kommunene.

Kriteriene for å være en helsefremmende barnehage kan du se her (Ekstern link.).