Her er noen av tiltakene i Hadsel:

Rådmannen foreslår kutt i administrasjon, i skole og helse- og omsorg

Rådmannen i Hadsel legger opp til kutt i administrasjonen, i skolene og helse- og omsorg i 2018.
Hadsel

Torsdag lar rådmann Ola Morten Teigen frem budsjettet for 2018. Vi har sett på noen av de direkte tiltakene rådmannen foreslår for å spare inn 27,7 millioner kroner neste år.

I rådmannens ledergruppe tas det videre grep i 2018. Assiterende rådmann Espen Bjørnsund Gundersens stilling erstattes ikke. Dermed sparer kommunen 865.000 kroner i året på det.

I tillegg foreslås det at det ikke ansettes noen teknisk sjef i kommunen. Øyvind Skjørholm har vært konstituert i den stillingen et års tid nå. I forslaget legges det opp til at teknisk sjef-stillingen tas vekk og at brannsjefen tar over oppgavene til teknisk sjef.

- Allerede er mange av oppgavene til teknisk sjef lagt inn under Hadsel eiendom. Det gjør det forsvarlig å legge oppgavene over på brannsjefen. Det blir hektisk, men forsvarlig, forsikrer rådmann Teigen.


La frem Hadsel-budsjettet for 2018:

ROBEK-spøkelset borte, men må kutte 27,7 millioner i 2018

Rådmannen la torsdag frem budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018-2021 for politikere og tilhørere. Det er et budsjett og en økonomiplan som fortsetter kuttene fra 2017.

 

Redusert bemanning

Det blir også lagt opp til en redusering i bemanningen på skolene i kommunen.

- Oppvekst er en sektor vi bruker mer enn det vi får fra staten. Dermed må vi kutte også her. Den skolen som ikke er nevnt her er Sandnes skole. Her har de kuttene vi gjorde i 2017 ført til at det her drives innenfor rammene. Derfor kutter vi ikke her.

Totalt legges det opp til kutt på totalt 1,7 millioner kroner i Hadsel-skolen med ytterligere kutt i 2019.

Ved Melbu skole kuttes det fire årsverk. Her planlegger man at det skal føre til en redusert kostnad på 1,2 millioner kroner.

Også ved Stokmarknes skole legger man opp til kutt. Her foreslås det å kutte to årsverk til en reduksjon på 600.000 kroner i året.

På Innlandet og Strønstad legges det opp til en prosess. Her foreslår rådmannen en prosess ved de to minste skolene og barnehagene i kommunen.

- Formålet er å redusere personellinnsatsen på sidde enhetene med et halvt årsverk fra og med 1. august 2018.  Total besparelse på dette er anslått til å være på 200.000 i 2018 og det dobbelte i 2019.

I tillegg legges det opp til å kutte i voksenopplæringa i med 300.000 i 2018 og 600.000 i de tre neste åra årlig.

Investeringer

I helse- og omsorgssektoren legges det også opp til kutt. Det vil for eksempel bli stopp i inntak ved Hadsel sykehjem fra neste år. Det vil bety at kommunen sparer 6 millioner i året.

- Vi må begynne nå for å kunne spare de 20 millionene årlig som vi er forespeilet fra 2020. Dette er en del av den strategien kommunestyret har lagt opp til ved å ha flere hjemmeboende. Da iverksetter vi tiltak for å komme i mål med den strategien.

Det vil også bli lagt opp til investeringer i sektoren for å lette arbeid og redusere sykefravær.

- Mye av sykefraværet i sektoren skyldes slitasje og mange tunge løft. Derfor investerer vi én million kroner i velferdsteknologi. Det skal vi ha avkastning på i form av lavere sykefravær på sikt.

Det er foreslått å slå sammen legekontorene i Hadsel. Den jobben er forsinket og her vil man ikke se besparelser med det første.

- Vi mener vi skal være i nye lokaler samlet innen juli 2019. Da vil vi kunne se besparelser, sier rådmannen.

- Må ro i samme retning

Rådmannen ser at kuttene er tøffe, men nødvendige. Han ber derfor om solidaritet.

- Jeg anbefaler, og dere gjennomfører. Det som er viktig i den situasjonen vi er i er at vi ror i samme retning. Vi har de rammene vi har og de må vi forholde oss til, sier han.

VOL og Vesteraalens Avis vil frem mot behandlingen i kommunestyret 14. desember gå budsjettet nærmere i sømmene. Det vil også kunne ses på av deg som leser i sin helhet innen noen få uker.