Posisjon og opposisjon enige om skjenkebevilling:

Riceteria fikk full skjenkebevilling

Rice by Riceteria på Melbu søkte om full skjenkebevilling på sin kafé på Melbu. Mens rådmann og formannskap ønsket å begrense serveringen, gikk kommunestyret for å gi full servering i hele lokalet.

Fra Rice by Riceteria på Melbu. Arkivfoto 

Hadsel

I rådmannens innstilling ble det lagt opp til skjenking av alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2, med mindre enn 22 volumprosent alkoholinnhold fra kl. 10:00 til kl. 16:30 i et avgrenset område i butikkens kafedel, i butikkens ordinære åpningstider mandag, tirsdag, onsdag, fredag og lørdag fra 10.00 til 16.30 og torsdag fra kl. 10.00 til 19.00. Skjenkebevilling i hele lokalet fra ordinær stengetid til kl. 23.00.

Dette med at rådmannen la opp til skjenking i et begrenset område var det som skapte debatt.

Jan Steffensen (MOS) var først på talerstolen.

- I formannskapet signaliserte jeg at vi kom tilbake til saken i kommunestyret. Vi vil så langt som mulig legge til rette for en sunn og god drift. Bedriften har eget kjøkken for å drifte kafé og dette er en vesentlig del av driften i et konsept som er internasjonalt. Driften er på dagtid. Ei oppdeling som det er lagt opp til i rådmannens forslag hvor en kan servere til høyre og ikke venstre i lokalet er etter det jeg har forstått på søker ikke ønskelig, sa han og fortsatte.

- Slik vi ser det bør vi i dette tilfellet kunne gå inn for tiillatelse til å servere alkohol i hele lokalet. Det er viktig å påpeke at i dette tilfellet er kafédriften en viktig del av driften og dette må ikke sette en presedens slik at alle butikker skal kunne få skjenkebevilling på bakgrunn av dette vedtaket.

MOS fremmet så et forslag hvor de ba om at delen med at kun et avgrenset område fikk servering av alkohol. De ville at man skulle kunne servere i hele butikken.

  Foto: Milica Mirkic

 

Fullt hus på åpningsdagen

Butikken og kafeen "Riceteria" ble svært godt besøkt da den åpnet torsdag.

 

- Innovativt

Stig Sørmo (Sp) var enig med Steffensen.

- Riceteria by Rice er et spennende og innovativt konsept. En skal applaudere de som tør å gå i slike retninger. Dette er å ta vare på arbeidsplasser på Melbu. Det er med å legge grunnlaget for å skape et levedyktig samfunn på Melbu, sier han.

Geir Jørgensen (Rødt) stemte imot i formannskapet sist.

- Jeg opprettholder min stemme mot å innvilge skjenkebevilling. Jeg skal mer enn gjerne heie frem nye og kreative konsepter. Vi ser at tradisjonelle alkohlbestemmelser blir utfordret av slike søknader. Vi skal gjøre det enkelt for de som ønsker alkoholservering til enkeltarrangement, men når det gjelder å ha ei permanent skjenkebevilling må man være mer restriktiv, sa han og la til;

- Alkoholpolitikken i Hadsel skal være for at en skal slippe å dette presset med alkohol når en er ute og handler i samfunnet vårt. Når jeg ser dette konseptet som i praksis er en gavebutikk med en kafé ved siden av må vi sette restriksjoner. Rødt kommer derfor til å opprettholde stemmen imot.


Formannskapet vil gi begrenset skjenkebevilling til Riceteria

I formannskapet torsdag godtok formannskapet å gi begrenset skjenkebevilling til Riciteria på Melbu, men oppfordret til en bredere debatt i kommunestyret om ei uke.

 

- Bolyst

Einar Roger Pettersen (Ap) mener at dette også handlet om noe mer enn kun arbeidsplasser.

- Jeg tenker at dette også handler om det Jan Steffensen var inne på, nemlig at det handler om arbeidsplasser men også bolyst. De som går ut og spiser, vil kunne ønske å gå og ta seg et glass vin eller øl til maten.

Hanne Skare (Ap) mente at dette også er et konsept som skiller seg ut og ikke vil legge press på noen.

- Litt av spørsmålet er hvilken type bedrift er det. Kafé med butikk, eller butikk med kafé. Når en går inn der så er det først og fremst et spisested. Det er ei bakside med alkoholservering. Når det er sagt så søkes det her om å servere flaskeøl, prosecco og vin. Ikke noe sterkere som sprit, sa hun og trakk linjer til Lofoten.

- I Lofoten er det flere plasser der en har den type spisested der det selges produkter. Jeg har ikke sett innvendinger eller at det har utgjort et problem for folkehelsen.

Det ble så et gruppemøte hvor gruppene diskuterte om de kunne gå for MOS sitt forslag.

 

Votering

Jan Steffensen (MOS) var først på talelisten etter pausen.

Han fremmet da forslaget fra MOS på vegne av sitt eget parti, Venstre og Frp.

- Jeg vet noen har vært bekymret for at det skal ta løs i flere butikker. Derfor har vi lagt inn at det i dette tilfellet er grunnet at kafedelen er en vesentlig del av driften, fortalte han.

Det ble dermet tre forslag. Rådmannens forslag, MOS, Venstre og Frp sitt forslag og de som ønsket å stemme imot.

 

MOS sitt forslag fikk 23 stemmer mot to stemmer.

Formannens forslag fikk 1 stemme og dermed ble forslaget fra MOS, Venstre og Frp vedtatt.

Rødt stemte imot.