– Vil slite med å nå opp i kampen om gang- og sykkelveger

Fylkestingspolitiker Kurt Jenssen (Sp) tror Hadsel vil slite med å nå opp i kampen om gang- og sykkelveger i årene som kommer.

Kurt Jenssen (Sp) er både politiker i Hadsel kommune og i Nordland fylkeskommune.  

Hadsel

Formannskapet i Hadsel gjennomførte sitt møte denne uka i Svolvær. Underveis i møtet spurte Arne Ivar Mikalsen hvordan det ligger an med gang- og sykkelvei mellom Stokmarknes og Melbu. Jan Steffensen spurte om strekningen Melbu retning Ekren.

– Blant de farligste strekningene vi har i kommunen, mente han.

Rådmannen svarte at dersom det blir spleiselag med fylkeskommunen er man avhengig av regional transportplan. I den ligger ikke strekningene ennå.

– Det er stor kamp om begrensede midler, sa planlegger Hans Christian Haakonsen på vegne av rådmannen.

– Fylkeskommunen har begrenset med midler, og der ønsker man å først og fremst prioritere regionsentrene. Gang- og sykkelvegen mellom Melbu og Stokmarknes er jo ikke noe lite prosjekt, så det er helt klart utfordrende å få dette inn på fylkeskommunens prioriteringsliste. Vi vil jo selvsagt likevel jobbe for å få det til, sier Hans Christian Haakonsen til VOL.