Vil bremse nedbygging av sykehjem

Gruppeleder Gro-Marith Villadsen (Ap) avslører at flertallet i kommunestyret i Hadsel trolig vil bremse planene om å bygge ned Hadsel sykehjem på Ekren.
Hadsel

Villadsen la i formannskapsmøtet i Hadsel, som i dag ble avholdt i Svolvær, frem flertallets budsjettforslag.

Hun sier følgende om forslaget, som er lagt frem på vegne av Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV:

  • AP, SP og SV gikk til valg på å prioritere bedre bygg til våre barn, ungdom og eldre. Det er utarbeidet en tilstandsrapport for kommunale bygg som viser at det er et vedlikeholdsetterslep på over 200 millioner kroner. Det ønsker flertallet i Hadsel å gjøre noe med. Vi vil bygge ferdig Stokmarknes skole innen 2020.
  • Vi har prioritert å bygge heldøgns bemannede omsorgsboliger på Stokmarknes som er innflytningsklare i november 2018. Og vi planlegger å investere i nye heldøgns omsorgsboliger på Melbu i løpet av nær fremtid. Dette betyr bedre arbeidsmiljø og inneklima for å våre ansatte, elever og eldre som trenger gode bygg for å ha best mulig miljø. I tillegg gir dette lavere kostnader til drift og vedlikehold.

Må spare millioner

Hun mener at Hadsel kommune i 2018 må ta ned hele 27,7 millioner kroner for å få tatt inn alle utfordringene kommunen har.

– Det har hjulpet så langt å ta tøffe grep, for å bringe økonomien i Hadsel til et nivå der vi klarer utgiftene innenfor de rammene vi har fått tildelt. Det er krevende for organisasjonen å stå i prosesser som krever omstillinger på forskjellige nivå i den daglige driften. Derfor vil vi spesielt rette en stor takk til alle de som har bidratt til det det har vært mulig å gjennomføre disse omstillingstiltakene, sa hun.

Flere eldre

Andelen eldre øker i hele landet og i Hadsel i årene fremover. Samtidig som det er færre yngre personer som vil være i yrkesaktiv alder i årene som kommer.

– Det gjør at vi må tenke nytt om hvordan vi i fremtiden skal kunne gi gode, riktige og bærekraftige omsorgstilbud til de som trenger det. De fleste ønsker å bo hjemme så lenge det er mulig, men med trygge rammer. Derfor ønsker vi å budsjettet å gi midler til tiltak som støtter opp om mer trygghet. Vi bevilger penger til trygghetsteknologi, hverdagsrehabilitering og styrker hjemmetjenesten slik at det skal være mulig for den enkelte å ha et trygt og godt tilbud hjemme i tilpassede omgivelser. Når det ikke lenger er mulig bygger vi omsorgsboliger slik at en kan flytte til et tilbud som er mer tilrettelagt for personer med større omsorgsbehov, sa Villadsen.

Folkehelse

De vil beholde legekontorene på Melbu, Innlandet og Stokmarknes, for å ivareta folkehelseperspektivet i Hadsel.

– Vi ønsker å gi penger til lavterskeltilbud om fremmer arbeidet for barn og unge i Hadsel. Derfor velger vi å gi støtte til Åpen hall i Hadsel. Det vil være positivt både i et helseperspektiv og ikke minst for å integrere alle i aktiviteter. I tillegg er vi glade for å kunne fortelle at vi vil gi ungdomsrådet med 75 000 kr som de skal bruke til aktivitetstilbud til ungdom i hele Hadsel.

Gro-Marith Villadsen opplyser til de andre politikerne at flertallet mener det er uheldig å bygge ned Hadsel sykehjem Ekren med en hastighet på 6 mill. kroner i 2018 før heldøgnsbemannede omsorgsboliger er ferdig bygget ut, og før omsorgsplanen er vedtatt.

Dermed foreslås det å sette av mer penger til sykehjemmet mellom Melbu og Stokmarknes. Når det gjelden den endelige løsningen for om Ekren får bestå opplyser Villadsen at kommunestyret må ta stilling til dette ved behandlingen av omsorgsplanen. Det vil skje på nyåret.