Hadselordfører Siv Dagny Aasvik:

– Prislappen på Hadselfjordtunellen tilsier at den må på NTP

Fredag presenterte Statens Vegvesen prislappen på en tunell under Hadselfjorden. Regionrådsleder og ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik, mener prislappen tilsier at en tunell bør bli et statlig anliggende.

Ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik. 

Hadsel

Bakgrunn: Dette vil Hadselfjordtunellen koste

– Det er jo veldig dyrt, men når regjeringa sier strekninga er så viktig at de har valgt å finansiere en konseptvalgutredning så har den nasjonal betydning og da bør den også bli statlig finansiert, sier hun og fortsetter:

– Jeg forutsetter derfor at dette blir en tunell som skal inn på Nasjonal Transportplan, sier hun.

Realistisk?

Nordland fylkeskommune har et etterslep på åtte milliarder kroner på fylkesveinettet. Dermed er det ikke realistisk at det er de som skal ta regninga, mener Aasvik.

– Men er det realistisk å få det inn på NTP?

– Det er ikke lett å si i dag. Når flyplasstruktur for Vesterålen, Ofoten og Lofoten er klar, vil bildet være klarere. Så jeg mener disse to utredningene henger tett sammen. For oss i Vesterålen vil det ikke være akseptabelt om vi mister vår flyplass og må ta ferge til Lofoten, for eksempel.

– Gode diskusjoner

Aasvik mener videre at det i tida fremover blir viktig med gode diskusjoner.

– Når begge utredningene er klare, tenker jeg at jeg vil invitere til tverrpolitisk diskusjon. Det blir også viktig å snakke med næringsliv og innbyggere gjennom møter og folkemøter. Uansett hva det landes på i flyplasstruktur og tunell, så er det mange muligheter som følge av dette, men også noen utfordringer. En god prosess er derfor viktig sier hun og avslutter:

–  En tunnel vil ha en svært positiv betydning for at Lofoten og Vesterålen vil utgjøre et stort tyngdepunkt i Nord-Norge i forhold til befolkningstetthet og ressurser, slik at gevinsten for samfunnet totalt er nok langt større enn investeringen uansett.