Prislappen på Hadselfjordtunellen er på 6 milliarder kroner

Statens vegvesen anslår at en tunell under Hadselfjorden vil koste om lag 6 milliarder kroner.

Statens vegvesen vurderer to alternative tunneler under Hadselfjorden. 

Hadsel

Dette meldes i ei pressemelding i dag.

En undersjøisk tunell kan halvere reisetida mellom Svolvær og Stokmarknes fra en og en halv time i dag til 45 minutter i framtida.


Statens Vegvesen:

Inviterer til møte om Hadselfjordtunnel

Fredag inviterer Statens vegvesen kommunene i Lofoten og Vesterålen, Nordland fylkeskommune og Ungdommens fylkesråd til å gi tilbakemeldinger på arbeidet med å utrede framtidig forbindelse for kryssing av Hadselfjorden.

 

Det er vurdert to alternativer, ett på hver side av dagens ferjesamband. I begge alternativene er det inkludert en parallell rømningstunnel, som er et krav for tunneler på over 10 kilometer. Anslagene er gjort som en del av utredningen om framtidig kryssing av Hadselfjorden, som Statens vegvesen utfører på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

To alternativer

Det ene alternativet er en tunell på 14-15 kilometer, fra Jenslibukta ved E10 sør for Fiskebøl til østsiden av Husbykollen, 5-6 kilometer øst for Melbu på Hadseløya. Det andre alternativet er en tunnel på 11-12 kilometer fra Hadselsanden på Austvågøya til like nord for Melbu. Begge tunellalternativene innebærer at reisetida mellom Svolvær og Stokmarknes halveres, fra en og en halv time i dag til 45 minutter.


- Ikke krangle om lokalisering

- Dere må ikke finne på å krangle om lokalisering av flyplass, sa leder i Nordland Frp Allan Ellingsen.

 

Det er relativt liten forskjell i kostnadene mellom de to alternativene. Fiskebøltunellen er anslått å koste 6 milliarder, mens prislappen for Hadselsandtunellen er anslått til 5,7 milliarder. Tilknytningsveger er inkludert i beløpene. Begge anslagene er gjort innenfor en usikkerhetsmargin på pluss/minus 40 prosent.

Nye tunellkrav

Det er innført nye krav til stigning i tuneller, som blant annet innebærer at nye tuneller ikke kan ha mer enn 5 prosents stigning. Til sammenligning har Sløverfjordtunellen på E10 en stigning på 8 prosent.

Flere alternativer

Statens vegvesen har forkastet muligheten for brukryssing av Hadselfjorden. Det kan være teknisk mulig å bygge en hengebru i tre spenn med to tårn som forankres med betongunderstell, men en slik bru er anslått å koste minst 15 milliarder kroner.


Idémyldrer rundt Hadselfjordtunnelen

Tirsdag er representanter fra kommuner, næringsliv og sentrale transportbrukere samlet for å tenke fritt om fremtidens Lofoten og Vesterålen. Det er nemlig ideverksted om Hadselfjordtunnelen.

 

Statens vegvesen utreder også alternativ plassering av ferjesamband og alternative løsninger til dagens ferjeopplegg.

Framdrift

I neste uke vil Statens vegvesen presentere de ulike konseptene for framtidig kryssing over og under Hadselfjorden. Statens vegvesen kommer med sine anbefalinger til framtidig løsning i mars 2018.

Her vil det blant annet bli tatt hensyn til samfunnsøkonomiske beregninger, mulige regionale ringvirkninger og andre samfunnsmessige konsekvenser.