Forventer planleveranse for miljøgate i februar 2018:

Håper å sette spaden i jorda for miljøgate på Stokmarknes til sommeren

Tidlig neste år vil sentrumsplanen for Stokmarknes settes ut i livet med oppstarten av miljøgata.

MILJØgate: Her i Markedsgata ønsker formannskapet en miljøgate. Torsdag skal kommunestyret også behandle saken. Kommunen har satt av 11 millioner kroner til prosjektet. Foto: Anja Elen Eikenes 

Hadsel

Sentrumsplanen ble vedtatt 12. oktober. På grunn av høy arbeidsmengde ble den først kunngjort denne uka.

I et skriv fra Hadsel kommune kommer det frem at miljøgata er første barn av sentrumsplanen.


Jobber med å skaffe konsulentselskap til utvikling av miljøgate:

– Det bør begynne å skje noe fysisk i sentrum til neste sommer

Håpet er at første spadetak på ny miljøgate på Stokmarknes tas neste sommer. Nå jobber kommunen med å få hyret et konsulentselskap som skal stå for planleggingen.

 

«Asplan Viak AS er satt til å lage et forslag, og vi regner med en planleveranse 1.februar 2018.», heter det i eposten.

Samtidig med denne planen vil parkeringsanalyse (inkl. bobil og vareleveranse), trafikkskiltplan, fjernvarme-analyse, og form/byggeskikksveileder ligge klart. Disse vil også bli politisk behandlet og lagt ut på offentlig ettersyn.

«Vi tar sikte på å komme i posisjon til å søke fylket om stedsutviklingsmidler 1.mars 2018, og ønsket er å komme i gang allerede til sommeren.»

Dermed kan første spadetak i miljøgata altså være tatt innen 1. juni neste år.

Planen finner du her