Didrik (14) debuterte i kommunestyret

Unge Didrik Didriksen (14) tok ordet foran hele kommunestyret i Hadsel.

Didrik Didriksen (14) sitter i Ungdomsrådet i Hadsel.   Foto: Knut Ivar Aarstein

Hadsel

Torsdag er det årets siste møte i kommunestyret i Hadsel. Det er en høytidelig affære, hvor blant annet neste års budsjett, og de kommende års økonomiplan skal vedtas. Fra Ungdomsrådet i Hadsel var Didrik Didriksen (14) invitert til å si noen ord på vegne av rådet han er en del av.

Didriksen var nervøs før han gikk på talerstolen, men det vistes i liten grad mens han snakket. Han tok for seg deler av ungdomsrådet arbeid, og benyttet anledningen til blant annet å takke for at man har klart å få på plass et nye lokaler for ungdomsklubben på Stokmarknes.

Det ferske rådsmedlemmet orienterte ellers blant annet om at man vil jobbe frem en ungdomsplan som kan brukes gjennom flere år. Man ønsker blant annet ellers å få til en ungdomshøring i 2018.

Didriksen passet også på å takke politikerne for forslag om åpen hall for barn og unge, men vil få frem at tilbudet ikke bare gjelder de minste barna.