Hadselbudsjettet i havn

Her følger noen av konsekvensene etter det store desembermøtet i kommunestyret:

På bildet ser vi Gro-Marith Villadsen (Ap), Ronny Gabrielsen (Frp), Arne Ivar Mikalsen (V i bakgrunnen), samt Høyres Ivar Fredriksen.   Foto: Knut Ivar Aarstein

Hadsel

Etter en lang og interessant budsjettdebatt i Hadsel stemte kommunestyret torsdag gjennom neste års budsjett, samt økonomiplan for kommunen for de neste årene. I tillegg til hovedforslagene fra administrasjonen, posisjonspartiene, opposisjonspartiene, samt et frittstående forslag fra Høyre, ble det i tillegg spilt inn verbalforslag underveis i møtet.

Da kommunestyret var over torsdag ettermiddag kunne man notere at det var budsjettforslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti som hadde vunnet frem. Rødt stemte sammen med posisjonspartiene. Budsjettet er i stor grad det samme som flertallspartiene fikk gjennomslag for i formannskapet i november.

  • Det er imidlertid noen forhold som gjør seg gjeldende etter dagens møte:
  • Flertallet av kommunestyrepolitikerne har funnet rom for at Hadsel må få egen næringssjef.
  • Rødt fikk gjennomslag for at det fortsatt må gis tilskudd til feriereiser for funksjonshemmede, slik man tidligere har hatt. 
  • Et enstemmig kommunestyre ønsker å se på nytt på fastlegeavtalene, når disse skal fornyes.
  • Forslag om ny brannbil til stasjonen på Melbu ble stemt ned.
  • Forslag om å stemme inn at Fiskeriparken i større grad skal brukes enn i dag falt.

En annen konsekvens av budsjettet som ble stemt gjennom, er at Ekren bygges ned langsommere enn rådmannen og hans stab har lagt opp til.