Marit Nordheim får tilbud om stillingen:

Ketil Johnsen fratrer Hurtigrutens Hus

Denne uka avgjorde Hurtigrutens Hus hvem som får tilbud om stilling som daglig leder.

Ketil Johnsen sier takk for seg i Hurtigrutens Hus.   Foto: Knut Ivar Aarstein

Hadsel

I en melding til VOL skriver Ketil Johnsen:

– Jeg er kjent med styrets beslutning i ansettelsessaken, og har selvsagt respekt for styrets syn i saken. Jeg har vært konstituert som daglig leder i nærmere 1,5 år nå, og har hatt en flott tid i stillingen sammen med dyktige ansatte. Jeg mener selv at vi har fått til mye sammen, og at vi har utviklet huset i riktig retning, men respekterer at styret har et annet syn. Når dette er sagt så tar jeg styrets beslutning til etterretning og har i dag bedt om å få fratre som konstituert leder ved Hurtigrutens Hus. Nå venter noen uker med fri etter en hektisk periode, og så får jeg ta stilling til veien videre etter dette. Jeg ønsker styret lykke til videre med driften av Hurtigrutens Hus.

Tilbyr Nordheim stillingen

Styreleder Britt Solvik sier i en kommentar til VOL at det er Marit Nordheim fra Andenes som vil få tilbudet om lederstillingen ved kulturhuset i Hadsel.

– Hun har bakgrunn som enhetsleder i Andenes kommune, der hun har jobbet med kultur og informasjon.


Marit Nordheim tilbudt jobb i Hurtigrutens Hus:

– Kunne ikke la sjansen gå fra meg

Marit Strand Nordheim er spent på lederjobben i Hurtigrutens Hus.


– Samtidig er det kanskje på sin plass å påpeke at Ketil Johnsen har gjennom mange år gjort en god jobb for kulturlivet i kommunen?
– Det er det ingen tvil om. Når Nordheim innstilles som nummer en til stillingen, så går det på kompetansekravene som ble stilt, og da er det selvsagt slik at disse hensynene veier tyngst. Så er det slik at Ketil Johnsen er innstilt som nummer to, og det er et signal om at han gjør en god jobb for kulturhuset, sier Solvik.

Følgende personer stod på søkerlista til jobben som daglig leder i Hurtigrutens Hus. Styret i Hurtigrutens Hus fikk kritikk høsten 2017 for at stillingen ikke ble lyst ut eksternt. Etter en tid gjorde man derfor helomvending.

Går nesten i null

Både Britt Solvik og andre med kjennskap til Hurtigrutens Hus har ved ulike anledninger pekt på at pilene gjennom lang tid har pekt i riktig retning for huset. I kommunestyrets julemøte for en knapp uke siden orienterte Solvik om følgende:

– Det er svært positivt at vi har beveget oss ned fra underskudd på rundt fire millioner kroner til nå å nærme oss null. Hadde alle leiekontrakter vært i henhold til markedspris ville vi vært i mål. Årsaken til at vi ikke er det, er at vi må forholde oss til bindende kontrakter som må reforhandles. Inntrykket er at leietakerne skjønner at vi må ha markedsleie, sa Solvik til VA.

Kommunestyret valgte å oversende budsjettet til ny behandling i styret for Hurtigrutens Hus, i påvente av at politikerne skal vedta overføringen av den millionen som er nødvendig for å ha budsjettet trygt i balanse.