Han tar over Arena Sport

Tor Jann Karlsen blir ny daglig leder hos Arena Sport.

Tom Jann Karlsen tar over som daglig leder ved Arena Sport på Melbu. Foto: Arena Sport 

Hadsel

Tom Jann Karlsen overtar som ny daglig leder i Arena Sport. Han tok formelt over ved årsskiftet. Dette opplyser Arena Sport i ei pressemelding. 

Tom Jann Karlsen har jobbet på Arena siden butikken flyttet til dagens lokaler i det gamle Fagmøbler-bygget i sentrum av Melbu sommeren 2013.


Vil ha nytt liv i Hadsel næringsforening:

– Vi trenger en møteplass for å utvikle Hadsel

Toni Gjessing og Lina Vibe tar nå initiativ til å blåse liv i Hadsel næringsforening.

 

– Han er godt kjent med sortimentet og kundenes behov og butikkens leverandører og vil ha alle forutsetninger for å overta det daglige ansvaret for butikken, skriver Toni Gjessing, som til nå har vært daglig leder i butikken i pressemeldinga.

Nedgang

Videre heter det at Arena Sport de siste to årene har hatt en nedgang i omsetning og selv om det er gjort grep for å holde kostnadene nede, så har ikke det vært nok til å sikre videre drift, uten at man gjør videre grep med kostandene.

– Det er en liten butikk i sin bransje og for å opprettholde et godt og bredt vare utvalg som er tilpasset lokale forhold, så krever det et stort varelager i forhold til omsetning, opplyses det.

Gjessing på tur ut

Når Tom Jann Karlsen overtar som daglig leder betyr det også at Toni Gjessing redusere sitt virke i bedriften, men vil fortsatt ha ansvar for økonomi og administrasjon.


Arena Sport på Melbu med 300.000 mindre i omsetning i 2016:

– Vi er nede i ei smertegrense nå

Etter en nedgang på rundt 300.000 kroner i omsetning innrømmer eier og driver, Toni Gjessing, at han er nede i ei smertegrense.

 

– Det er ingen dramatikk i dette, men nødvendig grep for å fortsatt ha en lokal sportsbutikk på Melbu, og et grep som vi forventer skal stryke driften og sikre arbeidsplassene på sikt, sier Toni Gjessing, som fortsetter som styreleder.

– Utfordring

Karlsen tror dette blir spennende.

– Det blir en stor utfordring, men jeg er sikker på dette er en riktig løsning og riktig for butikken, sier Tom Jann Karlsen. - Arena er en viktig butikk på Melbu, siden den er en av de største handelsbedriftene og har et bredt helårlig sortiment. Derfor er det viktig å gjøre grep for å sikre driften. Toni og jeg har jobbet tett, i alle år og det vil ikke være noen stor endring i hverdagen, fordi driften har tilpasset seg situasjonen hele tiden, avslutter Tom Jann Karlsen.