Vil blåse nytt liv i Søndre Langøya Lokalutvalg

16. januar arrangeres folkemøte i lokalet til UL Nybrott på Sandnes. Målet er å reetablere Søndre Langøya lokalutvalg.

Veronica Vangen Evensen, til venstre håper på god oppslutning.  Foto: Arkivfoto

Hadsel

Det er et innbyggerinitiativ på Søndre Langøya som ligger bak når det inviteres til et folkemøte for å diskutere muligheten for å re-etablere Søndre Langøya lokalutvalg i Hadsel.

I folkemøtet vil det bli orientert om hvordan man formelt går fram for å få etablert utvalget. I tillegg vil det komme representanter fra Innlandet lokalutvalg for å orientere om hvordan de jobber.

– Flere er allerede spurt om å sitte i et interimsstyre for å få etablert liste til kommende valg som vil falle sammen med kommunevalget, men det er også fritt fram for alle å melde seg til innsats eller å komme med forslag på kandidater som bør kontaktes, opplyser initiativtakerne på Facebook.

Ungdomslaget på Sandnes stiller med kafé og gratis lokale til folkemøtet, skriver arrangørene.

– Vi ønsker velkommen til en hyggelig kveld hvor vi sammen våger å tenke de store tankene for bygda vår.

Veronica Vangen Evensen håper mange kommer.

– Jeg håper vi får etablert et lokalutvalg, at innbyggerne synes det er bra at der kan være et organ som kan snakke om flere ting, sier Evensen.

Aktiviteten dabbet av

Solbjørg Jørgensen fra Kjørstad har tidligere vært leder i Søndre Langøya lokalutvalg, i tida før utvalget ble nedlagt i 2005.

Hun er blant initiativtakerne, etter at en komite snakket sammen, om at der skulle vært et lokalutvalg på Søndre Langøya.

– Vi prøver å ta kontakt med folk om å være med i interimsstyre. Vi må ha et interimsstyre som skal fungere i to år, fram til kommunevalget. Deretter skal det være et ordinært valg, der de som er med skal velges av folket, sier Jørgensen.

Da hun i sin tid var leder kjørte de rundt og la lapper i postkassene for avstemming og de som høstet flest stemmer ble medlemmer i lokalutvalget.

– Vi hadde i sin tid et ganske bra lokalutvalg, men så dabbet det av. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men det ble plutselig lagt ned i 2005, noe som var flere år etter at jeg hadde sluttet, sier hun.

Når et folkevalgt organ skal legges ned, skal der egentlig være et folkemøte, der man skal drøfte om folk er interessert i å fortsette eller ikke.

– Prosedyren var nok ikke helt rett da det ble lagt ned. Men nå håper vi at vi skal få lokalutvalget opp og gå igjen, der er mange ting som kunne vært gjort, og viktig å ha en møteplass der folk kan få uttale seg og man har den videre kontakten med kommunen, sier hun.

– En veldig god dialog

Fra sin tid som lokalutvalgsleder var det mange saker som ble løftet fram, man sørget for at der kom leskur på plass langs veien, og utvalget stod også for ei større søppelrydding i svaet i Eidsfjorden, der alt fra bilvrak til malingsspenn var dumpet. Etter aksjonen sørget de for å få opp et forbudsskilt her.

– Jeg følte i hvert fall vi hadde en veldig god dialog med kommunen. En sak som er viktig nå er å få løftet opp veien, fylkesvei 885 trenger utbedringer på de delene av veien som det ikke er gjort noe med. Vi må få løftet veien opp på prioriteringslista, hvis ikke havner den bare lengre og lengre ned, sier Solbjørg Jørgensen.

Hun mener det er viktig å ha et organ som taler bygdas sak.

– Vi håper vi skal få med noen fra Grytting også, det vil være positivt at folk fra hele strekningen er representert i interimsstyret. Jeg har hatt et flott møte med rådmann i Hadsel, og han synes det er viktig med lokalutvalg, sier hun.

Håper på god oppslutning

Lokalutvalg har for flere vært et springbrett for å ta steget inn i kommunepolitikken.

– Det at man har politikere på bygda som man kan ta kontakt med, er flott. Og jeg tror dette er litt viktig, der er mye som skjer rundt aksen Stokmarknes-Melbu, men vi er også en del av kommunen. Jeg tror også hvis vi prøver å snu litt på det og ser på det som er positive ting, at vi kan få til et godt samarbeid med kommunen, sier hun.

Jørgensen sier det nytter lite å være resignert å si «det er ikke noe vits».

– Det blir ikke bedre om man ikke gjør noe. Og vi håper på ei god oppslutning, sier Jørgensen.

– Viktig kontakt

Fra Hadsel kommune får lokalutvalg en økonomisk støtte, men siden man er i oppstartfasen jaktes det nå på sponsorer til annonser, i forkant av folkemøtet.  

Jørgensen er fornøyd med at de får utvalgsmedlemmer fra Innlandet lokalutvalg med på møtet, som skal fortelle om hvordan de jobber.

– De er veldig flinke på Innlandet. Og de er litt i samme situasjon, de er også en blindtarm i kommunen som ligger plassert litt utenfor sentrum. Men de er fullt oppegående, og det er klart alle vil ha det bra rundt seg. Da er kontakten inn mot kommunen gjennom et organ som lokalutvalget viktig, sier hun.

– Jeg håper dette blir til noe som er positivt for bygda, og at folk tar seg tid til å engasjere seg, sier hun.