Disse sju skal lede søndre Langøya lokalutvalg 

Tirsdag kveld fikk det nye lokalutvalget på søndre Langøya interimsstyre. Målet er å få en kanal inn til makta i Hadsel.

Det nye styret i Langøya Lokalutvalg består fra venstre av: Hjørdis Nilsen, Remi Paulsen, Oddvar Pedersen, Terje Nicolaisen, Kamilla Kortsen, Katrine Olsen og Lisbeth Knutsen.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Hadsel

De sju som på en mørk og stormfull aften på Sandnes ble valgt inn representerte flere deler av Hadselsida av Langøya fra Gjerstad til Slåttnes. Totalt hadde 37 tatt turen til Lokalet på Sandnes for å stemme.


Kandidatene er klare:

Vesteraalens Avis kårer Årets hadselværing 2017

Seks personer er nominert, og om drøye to uker er den fjortende vinneren av Årets hadselværing kåret.

 

– Det er vi veldig godt fornøyd med. Vi var usikre på hvor godt oppmøtet ville bli, sa Jan Kristoffersen, som har sittet i arbeidsgruppa som har jobbet frem mot folkemøtet.


Disse ble valgt inn:

Gjerstad/Grytting: Katrine Olsen,

Marken/Skagen/Bitterstad/Hov: Camilla Kortsen

Sandnes/Holmsnes: (2) Oddvar Pedersen og Hjørdis Nilsen

Vik: Lisbeth Knutsen

Fleines/Slåttnes: Remi Paulsen

Grytting: Terje Nicolaisen

Vara: Jan Ivar Ellingsen, Lillian Nicolaisen, Ida Lønning, Katja P, Hjertås, Solbjørg Jørgensen, Jan Kristoffersen, Hugo Olsen.

 

37 møtte opp for å stemme.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

 

– Toveiskommunikasjon

Men hvorfor ville arbeidsgruppa og beboerne på Langøya få eget lokalutvalg, noe de hadde frem til 2005 da det på grunn av manglende interesse ble lagt ned.


Vil blåse nytt liv i Søndre Langøya Lokalutvalg

16. januar arrangeres folkemøte i lokalet til UL Nybrott på Sandnes. Målet er å reetablere Søndre Langøya lokalutvalg.

 

– Det er viktig for en toveiskommunikasjon mellom befolkning og politisk ledelse. Vi har hatt møte også med administrasjonen i Hadsel kommune i form av rådmann Ola Morten Teigen. Han var veldig positiv og mente at et lokalutvalg på Langøya absolutt var på sin plass, sa Kristoffersen.

Godt oppmøte.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

 

Delte erfaringer

I arbeidet med å få på plass et lokalutvalg har arbeidsgruppa jobbet tett mot lokalutvalget på Innlandet. Det var tirsdag kveld representert ved Liss-Berith Bakkeli og Odd Martin Olsen. De fortalte hvorfor de mener det er viktig med et lokalutvalg.

– De sakene vi har jobbet med de siste åra er blant annet skole og aldershjem på Innlandet og det å få politikerne og administrasjonen til å forstå hvorfor det er viktig med utvikling også i bygdene, fortalte Bakkeli.

Hun mente også lokalutvalget var viktig for å få frem det positive i bygdene.


Klager på avslag omå etablere friskole:

Mener argumentasjonen fra direktoratet er for tynn

Sandnes Montessoriskole mener konklusjonen fra Utdanningsdirektoratet er feil. – Argumentasjonen om kommuneøkonomi og Robek-frykt holder rett og slett ikke, sier styreleder Håkon Østgård.

 

– Ofte spiser det negative opp det positive. Det har vi bestemt oss for å gjøre noe med i 2018 og der kan vi komme med et tips til dere å gjøre det samme.

Liss-Berith Bakkeli og Odd Martin Olsen kom fra Innlandet lokalutvalg og delte erfaringer.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

 

Nytt valg i 2019

Det nye interimsstyret skal nå sitte frem til kommunevalget i 2019. Da vil folk på Langøya få mulighet til å stemme frem et nytt styre.

Etter møtet på tirsdag satte styret seg ned for å planlegge den umiddelbare fremtiden og for møter fremover. Det var etter møtet for tidlig for styret å si noe om hva de vil sette fokus på fremover.

Interimsstyret vil bli konstituert av kommunestyret i Hadsel i midten av februar.

Det stemmes.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson