Nordlandsbuss vant anbud som skal styrke service og sykehusøkonomi:

Her er «syke-ekspressen»

En høykvalitets minibuss skal sørge for trygg pasienttransport på strekningen Andenes–Stokmarknes.
Hadsel

I fjor lyste Helse Nord ut åpen anbudskonkurranse om transport med pasientekspress i fast ruteproduksjon på strekningene Andenes-Stokmarknes og Svolvær-Gravdal. Formålet med anskaffelsen er å tilby landeveis transport i fast rute med spesialtilpasset minibuss av særlig høy kvalitet for pasienter.

Tusenvis av drosjeturer

I kommunene som hører til Nordlandssykehuset er det svært mange sykehusrelaterte reiser. Det er snakk om 110.000 drosjeturer internt i kommunene, og 40.000 drosjereiser hvor kommunegrensene krysses.

Nordlandssykehuset bruker vel 180 millioner kroner i året på pasientreiser. Rundt 30 millioner av disse kronene brukes til drosjetransport i Vesterålen.

– Hva er fordelene med den nye bussreiseordningen?

– Siden bussen går i rute, gir den langt større forutsigbarhet for avdelingene som skal ta inn og sende ut pasienter. Dette gir også bedre sykehusøkonomi, sier Trond Solem som er leder for pasientreiser i Nordlandssykehuset.


Pasienter med rekvisjon

Bussen skal primært brukes av pasienter med rekvisisjon, som ellers ville kjørt med drosjerekvisisjon. Bussen stopper på faste steder. Ved behov brukes eventuelt drosje mellom bosted og stoppested.

Trond Solem understreker at ikke absolutt alle pasientene skal fraktes på denne måten, men at dette bussrutetilbudet blir viktig. Det er selskapet Nordlandsbuss som har vunnet anbudet, som ikke bare hadde pris som kriterium. Selskapet har en årlig omsetning på i overkant av 300 millioner kroner. Den totale verdien av kontrakten er på 18 millioner kroner. Kontraktsperioden er fra første februar 2018 til 31. januar 2022.

Mercedes

Det er altså fra månedsskiftet bussene går inn i sine ruter. Det skal kjøres faste ruter, mandag til fredag. Det er to minibusser som skal gå i Vesterålen, og disse skal både kjøre strekningen Andenes-Stokmarknes-Andenes, samt Stokmarknes-Sortland-Stokmarknes. Avisen testet i dag setene på bussen, som er en Mercedes Sprinter, med ni seteplasser. Bussen har god innvendig plass, og gir et godt inntrykk av komfort.

Så gjenstår det å se hva pasienter, helseansatte og pårørende synes om tilbudet når det er tatt i bruk.