Vil utrede alternativ med tunnel mellom Hadseløya og Holdøya

Statens vegvesen ser på flere løsninger.
Hadsel

I forbindelse med arbeidet med å utrede framtidig kryssing av Hadselfjorden, har Statens vegvesen presentert to alternativer med undersjøisk tunnel,på hver sin side av dagens ferjesamband. Begge disse er anslått å koste om lag 6 milliarder kroner.

Et annet alternativ er å bygge tunnel via Holdøya, som vil være kortere og dermed et rimeligere alternativ.

En slik tunnel vil imidlertid være for bratt til å fylle kravene i den nasjonale tunnelsikkerhetsforskriften og Statens vegvesens retningslinjer for tunnelbygging, står det å lese i pressemeldingen.

 Maksimal stigning for nye tunneler er 5 prosent, mens en tunnel via Holdøya vil få en stigning på 8 prosent.


Tunnelkostnadene ennå ikke beregnet

Bru over Hadselfjorden vil koste minst 15 milliarder kroner

En bru over Hadselfjorden vil koste minst 15 milliarder kroner.


– Selv om Holdøya-alternativet ikke oppfyller kravene i forskriftene, vil vi likevel ta det med i utredningen. Vi vil også gjøre en egen risiko- og sårbarhetsanalyse for å få dette alternativet best mulig belyst, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region nord i en pressemelding.

Alle nye tunneler på over 10 kilometer må ha en parallell rømningstunnel. En tunnel til Holdøya vil bli 8-9 kilometer, og det vil bli vurdert om en rømningstunnel her kan bidra til å redusere risikoen.