Foreslår å øke fartsgrensa til 90 km/t:

Statens Vegvesen: kan bli mulig å reise Sortland-Melbu på under en halvtime

Vegvesenet jobber for tida med å utrede framtidas forbindelse over Hadselfjorden. Å korte ned reiseveien er ikke en del av oppdraget, men Vegvesenet har likevel noen tanker om mulighetene.

Reiseveien på fylkesvei 82, på strekninga fra Sortland til Hadsel-kommunene, kan kortes ned betraktelig, mener Vegvesenet.  Foto: Marius Birkeland

Hadsel

Vegvesenet kom fredag med en uttalelse hvor de fastslo at reiseveien internt i Vesterålen, spesifikt mellom Sortland og Nelbu, kan minkes betraktelig.

«I dag er reisetida på den 45 kilometer lange strekningen beregnet til 38 minutter. Dersom vegen legges om mellom Hadseløya og Hadselbrua og fartsgrensen heves til 90 km/t utenom tettstedene, kan reisetida reduseres til under en halvtime,» skriver de.

Ikke sett på pris

Uttalelsen fra Vegvesenet kommer samtidig som de utreder framtidas forbindelse over Hadselfjorden, og beregningene har kommet i den forbindelse.

Å korte ned reisetiden på fylkesvei 82, er ikke en del av mandatet i utredninga til Vegvesenet. Derfor har de ikke regna på hva tiltakene koster eller gått detaljert inn i dem, men Vegvesenet mener likevel det er naturlig å kommentere det.

– I det videre arbeidet med å utvikle gode bo- og arbeidsmarkeder kan det være interessant å se nærmere på tiltak på denne fylkesvegen. Området har en relativt stor befolkning, det er mange store arbeidsplasser både i Sortland og Hadsel og pendling i begge retninger, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region nord i en pressemelding.

Øke fartsgrensa

Et av tiltakene de foreslår, er å øke fartgrensa.

17 kilometer av strekningen, primært inne ved tettstedene Sortland, Stokmarknes og Melbu, er fartsgrensa lavere enn 80 kilometer i timen.

Det er mulig å heve fartsgrensa til 80 eller 90 km/t, dersom veiene gjøres mer trafikksikre, mener Vegvesenet.

I tillegg kan fire kilometer av strekningen kortes inn om man legger veien mellom Hadseløya og Hadselbrua i ny trasé, tror de.