Søker om å ta med penger inn i 2018

Hadsel kommune fikk i fjor 300.000 kroner av Fylkesmannen til et prosjekt om velferdsteknologi. Pengene ble imidlertid ikke brukt.

Velferdsteknologi framstilles som en av løsningene på framtidas bemanningsmangel i omsorgsbransjen.  Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Hadsel

Kommunen håper tilskuddet ikke «forsvinner» av den grunn.

– Beløpet på 300 000 ble innvilget til 50 prosent stilling som prosjektleder velferdsteknologi. Denne stillingen ble ikke opprettet i 2017 grunnet kapasitet i tjenesten for øvrig, skriver kommunen i et brev til Fylkesmannen i Nordland der det søkes om at beløpet overføres til 2018.

I søknaden trekkes det også fram annet arbeid innen velferdsteknologi som kommunen har drevet med i året som gikk. Deriblant studietur til andre kommuner, anskaffelse av 40 nye nettbrett til hjemmetjenesten og kjøp av elektroniske dørlåser.