Aasvik offentliggjør protokollen fra lukket møte:

«Styremedlem Ronny Gabrielsen har uten fullmakt fra styret medvirket i bestilling av arbeid som ikke er forankra i styret eller kommunestyret.»

Ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik, har i dag offentliggjort protokollen fra den delen av møtet som ble lukket under fredagens styremøte i Hurtigrutens Hus. Hun mener hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn unntaket. Det kommer også frem at saken skal vurderes av kommunestyret 1. mars.

Korrekt: Styreleder Britt Solvik, sammen med deler av det øvrige styret i Hurtigrutens hus. Fra venstre Svein Olav Elvegård, nevnte Britt Solvik og Ragnhild Renna. Møtet, som skulle ta for seg ansettelse av daglig leder, ble stengt etter bestemmelser i Offentlighetslovens paragraf 25 og Kommunelovens paragraf 31. 

Hadsel

Fredag ble det avholdt styremøte i Hurtigrutens Hus. Her ble det en god del rabalder da ansattrepresentant Heidi Karlsen og styremedlem Ronny Gabrielsen ble sendt på gangen under behandlingen av saken om samhandling i det kommunale foretaket.


Dramatikk på styremøte i Hurtigrutens hus:

– Jeg ble bedt om å trekke meg fra styret, men den gleden skal de ikke få

Styremedlemmene Heidi Karlsen (ansattrepresentant) og Ronny Gabrielsen (Frp) ble fredag ettermiddag sendt på gangen under et styremøte i Hurtigrutens hus KF.

 

Gabrielsen sa da til VOL at han hadde blitt bedt om å trekke seg fra styret. Årsaken skal ifølge Frp-eren ha vært at han har tatt initiativ til å få gjennomført oppussing av noen rom i Hurtigrutens Hus. Samtidig sa han at han ikke hadde tillitt til styreleder Brit Solvik (Ap).


Arbeidstilsynet til Hurtigrutens Hus

Arbeidstilsynet har i en henvendelse til Hurtigrutens Hus Hadsel KF på Stokmarknes meldt om et stedlig tilsyn der en lokal seniorinspektør skal gå foretaket nærmere etter i sømmene.

 

Saken ble lukket for pressen, men i dag mandag vurderte ordfører Siv Dagny Aasvik det likevel slik at det mest riktige var å offentliggjøre protokollen:

«Ordfører har i dag mottatt protokoll fra styremøte 16.02.2018 i Hurtigrutens Hus KF. Her fremgår det at styret ikke lenger har tillit til et av styremedlemmene, Ronny Gabrielsen. Beslutningen er skjedd i et lukket møte, og begrunnelsen for vedtaket er unntatt offentlighet av styret selv. Som ordfører og mottaker plikter jeg imidlertid å gjøre en selvstendig vurdering av dokumentets innhold. Jamfør offentlighetsloven §11 om merinnsyn finner jeg at hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn behovet for unntak i dette tilfellet. Spesielt skyldes dette at sakens innhold langt på vei er gjort kjent av den som unntaket er ment å hensyn til. Protokollen er derfor i sin helhet offentlig og sendes med dette ut til deres informasjon. Ordfører har bedt rådmannen legge frem saken fra styret til vurdering for kommunestyret som avholdes 1.mars.  Jeg har også bedt rådmannen om legge frem saken til vurdering for kommunestyret 1.mars 2018», skriver hun i en e-post til media.

Ikke tillit

I protokollen kommer følgende frem:
«Styremedlem Ronny Gabrielsen har uten fullmakt fra styret/eier medvirket i bestilling av arbeid som ikke er forankra i styret eller kommunestyret. Forholdet ble ved en tilfeldighet oppdaget av annen part og ble gjort kjent for styreleder. Arbeidet var da allerede oppstartet.», heter det i protokollen.

Enstemmig vedtak fra Anne Cameron styremedlem, Ragnhild Renna styremedlem, Svein Olav Elvegård nestleder, Britt Solvik styreleder:

«Styret har ikke tillit til styremedlem Ronny Gabrielsen. Styrets leder i samråd med eier ivaretar den videre prosess.»

Kjenner seg ikke igjen

Ronny Gabrielsen kjenner seg ikke igjen i det som står i protokollen.

– Oppgradering av rom var allerede vedtatt i styremøte i november. Dette er ren hevn mot meg etter at jeg varslet ordfører om min mistillit mot styreleder i Hurtigrutens Hus for tre uker siden, sier Gabrielsen.

Siv-Dagny Aasvik svarer bekreftende at Gabrielsen har vært i kontakt med henne:

– Jeg har mottatt henvendelse fra begge parter i denne saken. Jeg inviterte Gabrielsen til et dialogmøte med styrets ledelse, en invitasjon Gabrielsen takket nei til, sier hun før hun legger til:

– Jeg ser frem til å få saken opp til vurdering i kommunestyret som er eierorgan for foretakene. Ut over dette har jeg ikke kommentarer til saken.